Sökning: "sömn smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden sömn smärta.

 1. 1. Depression är inte en naturlig del av åldrandet - Äldre personers upplevelser av att leva med depression

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ouardia Tabet; Shila Synan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : bakgrund: Deoression är en vanlig psykisk sjukdom bland äldre över 65 år. I Sverige har psykisk ohälsa ökat de senast åren och ses som en av de största folksjukdomarna. Tyvär tas inte på allvar på grund av det kopplas till en naturlig del av åldrande. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att leva med fibromyalgi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elaine Al-Husseini; Svetlana Peregudova; [2022]
  Nyckelord :fibromyalgi; patient; upplevelser; livskvalitet;

  Sammanfattning : Fibromyalgi är en omdebatterad sjukdom som leder till att patienter symtom uppfattas olika. Patienternas symtom har inte tagits på allvar och har även uppfattats som en inbillning. Därav har patienter bemöts med misstro men även av förståelse. LÄS MER

 3. 3. Sömnstödjande interventioners effekt på patienters sömn i sjukhusmiljö : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anton Hilding; Tobias Roslund; [2022]
  Nyckelord :sleep; intervention; patient; hospital; sömn; intervention; patient; sjukhus;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Brist på sömn och störningsmoment under sömnen har negativa inverkningar på immunförsvar, återhämtningstid, smärta med mera. Trots sömnens betydelse sover patienter signifikant sämre på sjukhus än de gör i hemmet. Kroppen följer en dygnsrytm som varar i ungefär 24 timmar. LÄS MER

 4. 4. Skillnaden i förekomsten av riskfaktorer för Patellar Tendinopati för volleybollspelande ungdomar : En enkätundersökning på elever från Riksidrottsgymnasiet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Parisa Ariannia; [2022]
  Nyckelord :Patellar Tendinopati; hopparknä; volleyboll; psykologiska variabler; icke-träningsrelaterade variabler; träningsrelaterade variabler; enkät; tränarlänkvolleyboll;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie var att undersöka om det finns någon skillnad i förekomsten av riskfaktorer för Patellar Tendinopati (PT) mellan volleybollspelande ungdomar med PT och utan PT. Metod Målpopulationen som valdes i studien var 59 elever på volleyboll Riksidrottsgymnasiet. Eleverna var mellan 15 och 19 år. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av invasiv mekanisk ventilering och/eller lätt sedering på en intensivvårdsavdelning : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jack Jaehnke; Laura Razavi; [2022]
  Nyckelord :Intensivvård IVA ; lätt sedering; mekanisk ventilering; patienters upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning (IVA) förekommer det ofta mekaniskt ventilerade samt sederade patienter. Detta kan vara en stressfull upplevelse både fysiskt och psykiskt för patienter. Intensivvården har funnits i ca 70 år och utvecklas varje dag. LÄS MER