Sökning: "singlar"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet singlar.

 1. 1. Aktivitetsbalans och stress hos högskolestudenter vid ett lärosäte i södra Sverige : En Tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linus Malm; Louise Starlid; [2018]
  Nyckelord :Activity; Occupational Balance Questionnaire OBQ ; Occupational therapy; Perceived Stress Scale PSS .; Aktivitet; Arbetsterapi; Occupational Balance Questionnaire OBQ ; Perceived Stress Scale PSS .;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att studera aktivitetsbalans och stress samt att studera relationen dem emellan. Metod: Respondenter värvades genom olika Facebookgrupper samt på författarnas Facebooksidor. Åttiofem enkäter skickades ut via Messenger och 66 enkäter med fullständiga data inkom. LÄS MER

 2. 2. Tre skivbranschverksamma spekulerar : Är fullängdsalbum och fysisk skivdistribution snart ett minne blott?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Filip Westgärds; [2017]
  Nyckelord :Skivbranschen; Musikbranschen; Skivindustrin; Musikindustrin; Album; Singel; CDSkiva; Vinylskiva; Streaming; Musikkonsument;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur skivbranschverksamma personer kan resonera kring inspelning av fullängdsalbum samt distribution av dessa nu i en tid när musik distribueras såväl genom digitala releaser som fysiska utgivningar. Forskningsfrågorna behandlar hur dessa personer ser på den intresseförändring som skett under de senaste 20 åren inom branschen gällande inspelning av fullängdsalbum, samt om man helst väljer att släppa musik digitalt eller på ett fysiskt medium. LÄS MER

 3. 3. Ny medialiseringsform av musik skapade förlorare och hjältar : Låtskrivares levnadshistoriska berättelser om deras ekonomiska överlevnad under musikindustrins omstrukturering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Chris Stridbo; [2017]
  Nyckelord :Musikindustrin; omstrukturering; låtskrivare; narrativt; Spotify; royalties;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att bidra med en djupare kunskap om vilken betydelse musikindustrins omstrukturering har haft för svenska låtskrivares ekonomiska överlevnad när digital teknologi för produktion och distribution av inspelad musik börjat användas. Tidigare forskning visar att strömmande musikens etablering bidragit till att musikindustrin stabiliserats och intäkterna återhämtat sig efter den nedåtgående trenden som orsakades av flera års illegal fildelning. LÄS MER

 4. 4. En grupp kvinnors upplevelse av sexuell aktivitet med en partner – en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maja Borovnjak; [2016]
  Nyckelord :sexual satisfaction; sexuality; sexual behaviour; sexual well-being; anxiety; depression; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning har visat att sexuell aktivitet gynnar individens fysik, psyke och relationer (Cox, 2009). Det saknas bred forskning kring kvinnans sexualitet, sexuell aktivitet och sexuell tillfredställelse samt subjektivt sexuellt välbefinnande i Sverige. Det var 31 kvinnor, 18-35 år, från Malmö och Lund i Sverige som rekryterades. LÄS MER

 5. 5. Partnerlös och Barnfri : Friheten och ensamheten med singelskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Sofie Åkesson; Sara Tysklind; [2015]
  Nyckelord :Singledom; Lifestyle; Social Network; Child-free; Partnership; Singelskap; Livsstil; Sociala nätverk; Barnfri; Partnerskap;

  Sammanfattning : Med denna uppsats har vi velat ta reda på hur singlar över 30 år upplever sitt singelskap samt hur de förhåller sig till att inleda partnerskap och att skaffa barn. Singel är ett begrepp som inrymmer många olika aspekter och perspektiv. LÄS MER