Sökning: "skönhetsideal instagram"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden skönhetsideal instagram.

 1. 1. Skönhetsideal, självkänsla & identitet – En kvalitativ studie av de negativa effekterna från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amanda Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Ideal; Identitet; Influencer; Instagram; Kapital; Självbild; Självkänsla; Skönhetsideal; Sociala medier;

  Sammanfattning : I dagens samhälle påverkas vi enormt mycket av sociala medier. Hur vi ska se ut och klä oss, vart vi ska resa, vilka inredningsprylar vi ska köpa och vilken mat vi ska äta till middag. På applikationen Instagram strömmar varje dag ett gigantiskt flöde av nya inlägg inom alla sorters områden, däribland genren skönhet. LÄS MER

 2. 2. Snyggare på Instagram : En studie om vad det innebär att som ung kvinna vara en del av en utseendefixerad digital värld

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Lo Iverus; [2019]
  Nyckelord :Instagram; skönhetsideal; kvinnliga ideal; normativ femininitet; utseendepresentation; bekräftelse;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks unga kvinnors förhållningssätt till ideal, utseendepresentation och bekräftelse på Instagram, ett socialt medium för fotodelning. Undersökningen har utförts genom fem kvalitativa intervjuer med kvinnor i åldrarna 16–24 år som har öppna Instagramprofiler där de regelbundet publicerar bilder eller videor föreställande dem själva. LÄS MER

 3. 3. Det perfekta kontot. : En kvalitativ studie om unga tjejers upplevelser av sociala mediers påverkan på den psykosociala hälsan och deras identitetsskapande.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Emma Persson; [2017]
  Nyckelord :Facebook; Instagram; självpresentation; identitetsskapande; psykosocial hälsa; självkänsla.;

  Sammanfattning : Många unga tjejer är uppkopplade på sociala medier idag. Samtidigt har den psykiska ohälsan ökat för unga tjejer de senaste åren. Uppsatsens syfte var att undersöka hur unga tjejer som går sista året i gymnasiet upplever att deras psykosociala hälsa och identitet påverkas av att vara uppkopplade på Facebook och Instagram. LÄS MER

 4. 4. #nofilter : En studie om vardagsretuschering på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE); Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Gilma Sobrino Sobrino Rada; Andrea Warbrandt; [2015]
  Nyckelord :Instagram; everyday retouching; selfie; filters; editing; retouching; beauty ideals; social media; mkv; Instagram; vardagsretuschering; selfie; filter; redigering; retuschering; skönhetsideal; sociala medier; mkv;

  Sammanfattning : The main theme of this essay was; How does Instagram affect their users when it comes to everyday retouching and today’s ideal of beauty, and are there any differences between age and gender? To answer this question, the everyday retouching of the Instagram users selfies (self-portrait) was investigated and charted, to see how it affecting today’s ideal of beauty.   We used a quantitative method and conducted an empirical study that was rooted in the Encoding/Decoding-model of Stuart Hall, Gidden’s theory of structuration, Cooley’s ”looking-glass self”, Lippman’s triangle, together with previous research and a web survey that was targeted to a random selection of Instagram users. LÄS MER