Sökning: "skapa löften"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden skapa löften.

 1. 1. DET ÄR TOMMA LÖFTEN OCH INGENTING HÄNDER - En studie om renoveringen av miljonprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Camilla Rydberg; [2021-05-10]
  Nyckelord :renovering; miljonprogrammet; gentrifiering; bortträngning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om hur renoveringen av miljonprogrammet utförs och vilken påverkan det har på de hyresgäster som bor i lägenheterna. Tidigare studier har påvisat att standardhöjande åtgärder har använts i och med renoveringen för att på så sätt kunna höja hyrorna. LÄS MER

 2. 2. Sales Forecasting by Assembly of Multiple Machine Learning Methods : A stacking approach to supervised machine learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anton Falk; Daniel Holmgren; [2021]
  Nyckelord :machine learning; statistical learning; statistics; random forest; xgboost; sarima; stacking; support vector regression; svr; linear regression; sales; sales forcasting; forecasting; time series;

  Sammanfattning : Today, digitalization is a key factor for businesses to enhance growth and gain advantages and insight in their operations. Both in planning operations and understanding customers the digitalization processes today have key roles, and companies are spending more and more resources in this fields to gain critical insights and enhance growth. LÄS MER

 3. 3. Chaos Engineering for Containerized Applications with Multi-Version Deployments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adriaan Knapen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is common practice to use versioning policies to create unique identifiers for applications running in production. Many times the schema used for the versioning identifier also includes information which allows one to infer the impact of the changes bundled in this new version. LÄS MER

 4. 4. Hur företag kan få sina medarbetare att efterleva företagets vision, mål och värderingar : En fallstudie på Skanska Väg och Anläggning region Norr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Lundholm; [2020]
  Nyckelord :Behaviours; Experience feedback; Follow up; High performance teams; Leadership; Organisational culture; Genuine presence; Beteenden; Erfarenhetsåterföring; Företagskultur; Högpresterande team; Ledarskap; Genuin närvaro; Uppföljning.;

  Sammanfattning : Vad är hemligheterna bland världens bästa och mest framgångsrika verksamheter? Vad gör dessa högpresterande företag, organisationer och idrottslag för att skapa framgångsrika kulturer som efterlever den vision, mål och värderingar som utformats? I en förstudie som gjordes till detta examensarbete av studiens författare på det undersökta fallföretag Skanska Sverige AB år 2019, bedömde de intervjuade nyckelpersoner behovet av att ”nå ändå ut” med sina riktlinjer och få sina medarbetare att följa vision, mål och värderingar vara en högst central och betydelsefull kunskap. Denna problematik förekommer inte enbart i det undersökta fallföretaget Skanska, utan forskare såsom Schein (2004) och Wadström (2014) påpekar att det är bland de största utmaningarna och svårigheterna i dagens organisationer. LÄS MER

 5. 5. Recruiting and retaining labour in agricultural businesses : a multiple case study of employer branding in swedish agriculture

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Engvall; Olof Krumlinde; [2020]
  Nyckelord :employer branding; employee value proposition; farmers; farming; human resources; marketing; word-of-mouth;

  Sammanfattning : There is an increasing need for competent workforce in the agricultural sector, but a lack of potential candidates on the labour market. In June 2017, the Swedish state adopted a new national food strategy. This strategy points out the direction of the Swedish food policy until 2030. LÄS MER