Sökning: "skoluppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet skoluppgifter.

 1. 1. ”DET ÄR BARA ATT GOOGLA” : En kvalitativ studie om informationssökningsbeteende hos komvuxstudenter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Nylén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka komvuxstudenters informationssökningsbeteende. Undersökningen utförs genom kvalitativa intervjuer med fyra komvuxstudenter. Intervjuerna inriktar sig på studenternas känslor, tankar och ageranden i samband med skoluppgifter av undersökande karaktär. LÄS MER

 2. 2. Spel och lärande : Hur den nya spelaren möter“The Legend of Zelda: Ocarina of Time”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Olof Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : TV- och datorspel är ett medium som intresserat mig under hela mitt liv. Spelindustrinomsätter mer pengar än både filmindustrin och musikindustrin, och engagerar människorsuppmärksamhet till en grad som en lärare lätt avundas. Inuti spelen såväl som ikring demförmedlas kunskaper och färdigheter. LÄS MER

 3. 3. Anpassningar i skolan : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jeanette Johnsson; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; stöd; tvålärarsystem; genomgångar; undervisning;

  Sammanfattning : Alla elever har olika styrkor och svagheter. En del behöver mer hjälp än andra. Några elever behöver få utföra skoluppgifter på ett annat sätt eftersom de har svårigheter att göra på det samma sätt som majoriteten av eleverna. Det kallas formellt att dessa elever får extra anpassningar. LÄS MER

 4. 4. Ansvarstagande på gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christian Alm; Carl Lindblom; [2019]
  Nyckelord :ansvarstagande; motivation; lärande; mål; aktivt beslutsfattande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en fördjupad förståelse för hur gymnasieelever resonerar om och förhåller sig till ansvarstagande i förhållande till sina studier. För att möta syfte har följande frågeställningar använts: Hur resonerar eleverna kring ansvarstagande för sina studier? Vad har påverkat elevernas attityd till ansvarstagande för sina studier? En kvalitativ metod har tillämpats i studien och den har genomförts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en intervjuguide. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieungdomars upplevelse av sömnvanor relaterat till aktiviteter i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Christoffer Gustavsson; Svensson Matildha; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsmönster; arbetsterapi; ungdomar; sömn;

  Sammanfattning : Att få tillräckligt med sömn är väsentligt för att klara av vardagen samt för att uppnå god hälsa. Det är viktigt att ha regelbundna sömnrutiner för att inte rubba dygnsrytmen. Det är även väsentligt att ha ett samspel mellan begreppen vanebildning, viljekraft och utförandekapacitet för att uppnå aktivitetsbalans. LÄS MER