Sökning: "språklig representation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden språklig representation.

 1. 1. Biblioteket bortom böckerna: Representationen av minoritetsspråk och modersmål i Göteborgs stadsbiblioteks språkliga landskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Louise Bengtsson Rylander; [2019-04-03]
  Nyckelord :Språkliga landskap; bibliotek; minoritetsspråk; modersmål; bibliotekslagen; språklagen; språklig representation; synlighet; diskurs;

  Sammanfattning : Den svenska bibliotekslagen säger att bibliotek skall vara tillgängliga, anpassas efter brukarnas behov och att bibliotek skall prioritera de nationella minoriteterna och de med annat modersmål än svenska. Bibliotekslagen, tillsammans med språklagen, stödjer således flerspråkighet och mångfald. LÄS MER

 2. 2. Läraren i media - diskursiva konstruktioner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :André Vikingsson; [2017-12-18]
  Nyckelord :Lärare; lärarkonstruktioner; skola; media; diskurs; konstruktion; representation;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats avser undersöka hur läraren framställs och porträtteras i debattartiklar hämtade ur Sveriges två största dagstidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Med stöd av en diskursanalytisk teoretisk bakgrund och tematisk analys som metodologisk ingång syntetiseras och analyseras totalt 68 stycken texter skrivna under de senaste 365 dagarna. LÄS MER

 3. 3. Språklig Diskriminering : En kvalitativ studie om representation av romer i Aftonbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Josefin Palmstedt; [2015]
  Nyckelord :representation; romer; diskursanalys; stereotypisering;

  Sammanfattning : I samtida nyhetsrapportering framkommer näst intill dagligen kontroverser kring romer och deras situation och den mediebild som det svenska samhället blir tilldelad av medierna tenderar att uppfattas som objektiva sanningar som sällan kritiskt ifrågasätts. Med avstamp i den mediala nyhetslogiken är det därför viktigt att belysa och ur ett kritiskt perspektiv granska denna bild och de inbyggda antaganden om romer som förmedlas. LÄS MER

 4. 4. De från andra sidan : Mediebilden av den marockanska minoriteten i spanska dagstidningar på webben 2010-2012

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Anna Sandahl; Lii Hylander; [2012]
  Nyckelord :Representation; strukturell diskriminering; etniska minoriteter; tidningar på webben; spansk press; språklig diskriminering; marockaner;

  Sammanfattning : The power of news media to shape public opinion has been widely researched and acknowledged. In the globalized world of today, media representations of different ethnic groups therefore contribute to social segregation or desegregation. LÄS MER

 5. 5. Argument vs Uppdrag granskning - En komparativ, retorisk analys av ett debattprogram och ett granskande program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sofia Petersson; [2008]
  Nyckelord :Argument; Uppdrag granskning; debattprogram; granskande program; Jürgen Habermas; den offentliga sfären; representation; refeodalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om man avseende på ett debatt- och ett granskande program verkligen kan påstå att vi idag har en sådan representativ offentlighet som Habermas talar om (se Val av Teori). Det vill säga, att se hur den samhälleliga eliten presenterar sig själv och sin makt offentligt idag, i ett debatt- och ett granskande program. LÄS MER