Sökning: "strategic management"

Visar resultat 16 - 20 av 1583 uppsatser innehållade orden strategic management.

 1. 16. I ögat av en firestorm- en netnografisk studie om svenska parakrisers dynamik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Dovander; Lovisa Bergström; [2019]
  Nyckelord :strategic communication; crisis communication; public relations; paracrisis; firestorm; social media; crisis management; moral cultures; victimhood culture; strategisk kommunikation; kriskommunikation; parakris; sociala medier; krishantering; moralkulturer; offerkultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, we increasingly face headlines where organizations are accused of inappropriate statements, offending ads and unethical actions. These firestorms, which emerge without any warnings, cause major challenges for organizations’ marketing communication. LÄS MER

 2. 17. Talent Management - konkurrensfördel eller en strategi för att passa in? : En fallstudie i tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Dawn Kardirsson; Malin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Talent Management; Talent; Strategy; Neo-institutionalism; Industry; Context; Talent Management; Talang; Strategi; Nyinstitutionell teori; Bransch; Kontext;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens kunskapsbaserade ekonomi är de mänskliga resurserna en viktig tillgång för att öka konkurrensfördelarna och för att få ett försprång på marknaden. Talent Management är ett koncept som handlar om att attrahera, utveckla och behålla talanger, och som anses vara konceptet som underlättar arbetet med vad som efterfrågas på marknaden. LÄS MER

 3. 18. Strategic Planning and Performance in Small and Medium Enterprises: A Multiple Case Study in the German Manufacturing Industry

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Shabrina Adani; Philipp Konnerth; [2019]
  Nyckelord :Small and medium enterprises SMEs ; formal strategic planning; unstructured planning; performance; environment; product; entrepreneurs and management; Business and Economics;

  Sammanfattning : This research aims to improve the understanding of the relationships between formal and informal strategic planning in reference to performance among SMEs. A qualitative case study was chosen as the approach for this thesis. The data was collected by conducting ten interviews with ten different manufacturing SMEs in Baden-Württemberg, Germany. LÄS MER

 4. 19. The Platform-Based Branding Cycle: Conceptualizing the Roles of the Platform-Based Brand Using the Case of Airbnb

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Jacobson; Friedrich Clemens Segebarth; [2019]
  Nyckelord :role of the brand; platform business model; strategic brand management; value creation; platform-based branding cycle; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: To explore the phenomenon of businesses utilizing a platform strategy to create value from a branding perspective. We examine how the role of the brand for a platform is different than for a traditional business in order to conceptualize the role of a platform-based brand. LÄS MER

 5. 20. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER