Sökning: "teleman"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet teleman.

 1. 1. ”Substantiv är namn på ting såsom klocka, boll och ring” En komparativ och kvalitativ analys av läromedel i svenska för gymnasieskolan efter 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jacqueline Kellgren; [2018-05-02]
  Nyckelord :Grammatik; gymnasieskolan; Gy11; Lgy11; läromedel; styrdokument; svenska; ämnesplan;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att klarlägga dels hur ett antal grammatiska termer/begrepp och deras funktionerbeskrivs och definieras i ett antal läromedel i ämnet svenska i gymnasieskolan, dels ska jag jämföra läromedlenmed vetenskapliga standardverk för att se vilka beskrivningar och motiveringar som ges till studiet avgrammatik.Grammatik i svenskämnet diskuteras bland annat av Maia Andréasson, docent i nordiska språk vid Göteborgsuniversitet, som menar att grammatik inte ska betraktas som en ö i svenskundervisningen, utangrammatiklektionerna behöver betraktas som de språklektioner de är (Svensklärarföreningens tidskriftSvenskläraren 24/11/2017). LÄS MER

 2. 2. Folkbiblioteken och de nyanlända : Integrationsarbete i praktiken

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Molly Teleman; [2018]
  Nyckelord :Integration; Integration av flyktingar; folkbibliotek; asylsökande; bibliotekarier; strategisk planering;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis in Library and Information Science is to contribute to the knowledge of the conditions the public libraries have for their integration work — i.e. activities intended for newcomers — from the librarians’ perspective. LÄS MER

 3. 3. Translating Modality : Disentangling the semantics of the modal auxiliaries in an investment fund prospectus and its translation from English to Swedish

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anna-Karin Rehn; [2016]
  Nyckelord :Modality; modal auxiliaries; modal verbs; financial text; translation; English; Swedish;

  Sammanfattning : This paper analyses the use of modal auxiliaries in an investment fund prospectus and how they are translated into Swedish. The semantics of modal auxiliaries is a rather fuzzy area. One modal verb such as may or will can have several different meanings, depending on the textual and situational context. LÄS MER

 4. 4. Rankine Cycles, Modeling and Control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Ylva Teleman; [2016]
  Nyckelord :dynamic; modeling; organic rankine cycles; Modelica; simulation; Dymola.; Rankine cycles; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the demand for decreased use of energy increases, new ways of using energy sources are investigated. One of these ways is to be able to use low temperature heat sources, which can be done with a rankine or organic rankine cycle. LÄS MER

 5. 5. Diskursivitet i förändring? : En longitudinell studie av skriftspråks- och genreförändringar i årskurs 9 under perioden 1992–2013

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Joacim Lindh; [2016]
  Nyckelord :school texts; quantitative study; discursive texts; stylistics;

  Sammanfattning : In the present study, I have analysed changes in writing and genre in grade 9 during the period 1992–2013. My hypothesis requires more informal language and thus poorer adjustment to the right genre. I use a language theory (Teleman 1985) and theories that highlight the chang-es in school and rest of the community. LÄS MER