Sökning: "växthuseffekten"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet växthuseffekten.

 1. 1. Investigation of Governing Physics in a PEM Electrolyzer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Kian Hajireza; [2020]
  Nyckelord :electrochemistry; polymer-electrolyte membrane; electrolysis; hydrogen production; COMSOL; physics-based mode; multiphase transport; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hydrogen gas is an energy source that has an energy density (per mass) that is three times as large than the energy density of natural gas. This qualifies hydrogen gas as a prime candidate for the fuel of tomorrow. One of the main research areas for hydrogen include the production of it as there are a vast amount of methods of hydrogen production. LÄS MER

 2. 2. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 3. 3. Vilket alternativ av trä eller betong bidrar till minst utsläpp av koldioxidekvivalenter för byggnader i Sverige? : - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Fanny Jönsson; [2020]
  Nyckelord :environmental impact; greenhouse effect; building materials; constructions; climate; global warming potential; miljöpåverkan; växthuseffekten; byggmaterial; konstruktioner; klimat; uppvärmningspotential;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att genom en litteraturgranskning ta reda på vilket material av trä eller betong för byggnader i Sverige som resulterar i minst utsläpp av koldioxidekvivalenter. Bygg-och fastighetssektorn bidrar till 10-30% av Sveriges totala miljöpåverkan och enligt Boverket så har denna verksamhet dessutom ökat andelen koldioxidutsläpp under de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Gas Emissions from Contaminated Fibrous Sediments in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fredrik Collin; [2020]
  Nyckelord :Fiberbank; fibrous sediment; gas ebullition; GHG emissions; methanogenesis; optical ebullition sensor; Fiberbank; fibersediment; gas ebullition; växthusgas emissioner; metanogenes; optiska ebullitions sensore;

  Sammanfattning : Gas Emissions from Contaminated Fibrous Sediments in Sweden The discharge of untreated wastewater from pulp and paper mills have resulted in the accumulation offibrous sediments on the bottom of many nearby aquatic recipients. Some accumulations are multiplemeters thick and consist almost entirely of cellulose fibre or wood chips; these are called fiberbanks. LÄS MER

 5. 5. LCA i tidigt skede - En utvärdering av verktyg : Beräkning och jämförelse av tre olika isoleringsalternativ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tina Lundmark Wacker; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står idag för en stor del av den miljöpåverkan Sverige bidrar med. Enligt senaste tillgängliga statistiken står byggbranschen för 10–30% av det totala utsläppet från produktion i Sverige. LÄS MER