Sökning: "victimology"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet victimology.

 1. 1. Fraud targeting the elderly - A prize of our open society?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Fraud; Organized crime; Sweden; The principle of Public Access to Information; Victimology; Vulnerability;

  Sammanfattning : Fraud targeting the elderly has in recent years received more and more attention, although fraudulent behavior against the elderly only constitute a small part of all reported fraud offences the fact that perpetrators intentionally and systematically utilizing their vulnerability should be taken seriously. It is therefore considered important to expand the knowledge regarding elderly exposure to fraud, but not because of the volume of crime rather because of the particular vulnerability the elderly possesses. LÄS MER

 2. 2. ”Barns tid med sina föräldrar och utsattheten för brott” : En kvantitativ studie om sambandet mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rickard Jakbo; [2019]
  Nyckelord :victimology; parental support; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; adolescents; viktimologi; brottsoffer; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; föräldrar; barn;

  Sammanfattning : Trots att barns relation till sina föräldrar har tillmätts stor betydelse i flera teorier om brottsutsatthet har ingen svensk- eller engelskspråkig studie undersökt sambanden mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott. Genom logistisk regression av enkätsvaren från 1 248 svenska barn mellan 10 och 18 år och  deras föräldrar undersöks två hypoteser: 1) att tiden som barn och unga har med sina föräldrar är negativt korrelerad till utsatthet för brott och 2) att detta samband kvarstår men försvagas efter kontroller för klass och ekonomisk status. LÄS MER

 3. 3. Grasshoppers Rather Than Ants? - Ideal Victims, Just-World Belief and the Reduction of Victim Compensation in Swedish Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joseph Goss; [2019]
  Nyckelord :criminal law; tort law; criminal injuries compensation; ideal victim; just-world; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Monetary compensation to victims of crime can take different forms and be paid by different actors. The rules for calculating the compensation sometimes mandate reduction of the amount awarded for various reasons. This reduction can potentially be experienced by victims as a “secondary victimisation”. LÄS MER

 4. 4. Factors Influencing Child Trafficking: An analysis of cases reported in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Joseph Agbeko Yadoglah; [2018-09-25]
  Nyckelord :Child Trafficking; Ghana; ; Victims; Traffickers; Traffickers; Exploitation; Victimology; Victimization;

  Sammanfattning : Trafficking in persons is a global challenge. Several millions of victims are affected by trafficking annually. Most of these victims are children who are exploited sexually and into forced labour. There have been global concerns on the occurrence of trafficking and Ghana as a country, has been placed on the tier 2 watch list by the United States. LÄS MER

 5. 5. Offer och trovärdighet : En studie om hur offer och trovärdighet konstrueras efter införandet av den nya sexualbrottslagen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Kerstin Höglund; [2018]
  Nyckelord :victim; sexual offence law; construction; credibility; ideal victim; victimology; offer; sexualbrottslagstiftning; konstruktion; trovärdighet; idealiskt offer; viktimologi;

  Sammanfattning : Abstract This study aims to describe and analyse how victims and credibility are constructed in the government bill and verdicts concerning the new sexual offence law in Sweden that became effective 1 July 2018. A qualitative content analyse has been used to answer the purpose of the study and the result has been analysed using Christies theory of the ideal victim. LÄS MER