Sökning: "Agentteorin"

Visar resultat 16 - 20 av 427 uppsatser innehållade ordet Agentteorin.

 1. 16. Finansiella rapporter som instrument för att förbereda investerare på en redovisningsförändring : Upplysningar om IFRS 16 bland företag på Stockholm Large Cap 

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Vahid Ashkani; Joel Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Preparatory disclosures; disclosures; voluntary disclosures; lease intensity; analysts; transition approach; investors; information asymmetry.; Grad av förberedelse; upplysningar; frivilliga upplysningar; leasingintensitet; analytiker; implementeringsmetod; investerare; informationsasymmetri.;

  Sammanfattning : Nuvarande Financial Accounting Standard Board (FASB) och International Accounting Standard Board (IASB) har gemensamt utvecklat en ny leasingstandard. Syftet är att skapa konvergens på en internationell nivå samt förbättra finansiella rapporter som ska underlätta användarnas ekonomiska beslut. LÄS MER

 2. 17. Aktieägarvärdeslogik

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Malek Kass Afrem; [2019]
  Nyckelord :agentteori; bolagsstyrning; nedskärning; finansiering; återinvestera; aktieägarvärde;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats analyseraraktieägarvärdeslogikens effektpå organisationer.Forskare menar att aktieägarvärdeslogiken har spridits till resterande delar av samhället. Föratt kunnadra slutsatserundersöksaktieägarvärdelogikens påverkan i AB Volvo, vilken byggerpå Tengblads (2011) forskning, samt påbyggda studier och ideologikritik. LÄS MER

 3. 18. Den frivilliga revisionen : en kvantitativ studie av effekten på lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rebecca Jerresand; Frida Karlsson; Therese Murén; [2019]
  Nyckelord :lönsamhet; tillväxt; revision; revisionsplikt; frivillig revision; små aktiebolag; principal-agentteorin; intressentterion; resursberoendeteorin;

  Sammanfattning : Revision innebär att en oberoende part, revisorn, granskar företags årsredovisningar i syfte att försäkra externa aktörer om rapporternas riktighet samt att bidra med rådgivning till företaget som revideras. Revisionsplikten som har funnits sedan 1980-talet avskaffades för de små aktiebolagen 2010 med anledning av de höga kostnader detta innebar för dessa aktiebolag. LÄS MER

 4. 19. Familjeägandets påverkan på resultatkvalitet : bevis från Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Axel Vinterskog; Philip Rissanen; [2019]
  Nyckelord :Familjeägda företag; diskretionära periodiseringar; agentteorin; the entrenchment effect; the alignment effect; resultatkvalitet; resultatmanipulation; modifierade Jones-modellen;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om det föreligger en skillnad i resultatkvalitet mellan familjeföretag och icke-familjeägda företag i en svensk kontext. Likt tidigare studier utgår denna studie från agentteorin, the alignment effect och the entrenchment effect. LÄS MER

 5. 20. Eliminating Cash; cash-free corporate liquidity : A study on the plausibility and efficiency of financial lean

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Viktor Charpentier; [2019]
  Nyckelord :Capital structure; capital stack; leverage; cash position; cash holding; interest bearing debt; net debt; operational credit; credit facility; RCF; rolling credit; overdraft account; overdraft; debt overhang; cash pool; liquidity; liquidity management; cash management; working capital; liquidity fluctuations; financial lean; kapitalstruktur; skuldsättning; kassa; räntebärande; nettoskuld; operationell kredit; RCF; revolver; checkräkningskredit; debt overhang; cash pool; likviditet; likviditetspool; cash management; rörelsekapital; finansiell lean;

  Sammanfattning : This paper addresses the problem of a failing net debt approach; deposited funds rarely compensate the cost of debt. Venturing into operational credit facilities, the study evaluates the efficiency and feasibility of transitioning into fully cash-free liquidity management. LÄS MER