Sökning: "Ann Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Ann Bengtsson.

 1. 1. Återgång till arbete : En undersökning om sjukskrivnas upplevelser av det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Kronvall; Ann Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; sjukskriven; rehabilitering; vägledning; återgång till arbete;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar i Sverige är ett aktuellt samhällsproblem som orsakar stora kostnader och mänskligt lidande för de drabbade. Sjukskrivnas situation påverkas av både personliga och kontextuella faktorer vilket medför utmaningar i deras återgång till arbete. LÄS MER

 2. 2. Normkritisk vägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Bengtsson; Ann-Maarit Hassel; [2020]
  Nyckelord :Normer; Normkritisk pedagogik; Studie- och yrkesvägledare; Social rättvisa; Värderingar;

  Sammanfattning : Normer är grundade på våra föreställningar och attityder om det som anses vara normalt eller det som i motsats kan vara avvikande och därmed icke-normalt. Attityder kan leda till att det uppstår reproduktioner som begränsar individens möjligheter i sin karriärutveckling. LÄS MER

 3. 3. Taluppfattning i grundsärskolan.Vad är det ett,två eller tre? : en kvalitativ studie om fem lärares beskrivningar om undervisning och bedömning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ann-Christine Bengtsson; Louise Mathiasen; [2020]
  Nyckelord :Formative and summative evaluation; intellectual disabilities; learning environment; learning strategies; mathematics; methods; number senses; special education; Formativ - och summativ bedömning; grundsärskolan; interlektuell funktionsnedsättning; matematik; taluppfattning; undervisningsmetoder; undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie synliggör resultatet utifrån valda frågeställningar som utförts via fem intervjuer med fem lärare i två skolor i Sverige, som är verksamma i skolformen grundsärskolan och undervisar elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Studien har som syfte är att synliggöra hur speciallärare och ämneslärare beskriver och bedömer taluppfattning i ämne och ämnesområde i grundsärskolan. LÄS MER

 4. 4. Fyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra-tidning - Vi Kan!

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Bengtsson; Ann Jansson; [2019-08-21]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; delaktighet; hälsa; hälsosamtal; ICF-CY; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har sedan 2003 ett nationellt övergripande folkhälsomål som lyder, Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnhälsovården har en central roll i folkhälsoarbetet då de i stort sett når alla barn i åldern 0-6 år. LÄS MER

 5. 5. "Toalett" - Barns perspektiv på läsmiljöer är inget att skita i : En kvalitativ studie över barns planering och skapande av tänkbara lärmiljöer kring böcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Marie Samuelsson; Ann Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det råder statlig och politisk enighet om att barn och ungas läsfärdighet har försämrats vilketär alarmerande. Att skapa gynnsamma lärmiljöer kring böcker ses enligt forskning sombetydande för barns intresse och utveckling inom detta område. LÄS MER