Sökning: "C- idrott och hälsa i grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden C- idrott och hälsa i grundskolan.

 1. 1. "Jag tycker att kunskapskraven är jätteotydliga..." : en kvalitativ studie om elevers förståelse för vad de ska kunna sista året i grundskolan

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexandra Forss; Patrik Berglund; [2018]
  Nyckelord :kunskapskrav; svenska; matematik; idrott och hälsa; elevers förståelse för kunskapskraven;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka om elever i årskurs nio vet vad som förväntas av dem i ämnena idrott och hälsa, svenska och matematik. Ytterligare ett syfte med studien var att ta reda på när, var och hur kunskapskraven förmedlas och konkretiseras från lärare till elever. LÄS MER

 2. 2. Simkunnighetens betydelse ur ett lärarperspektiv : En kvalitativ studie om hur idrottslärare ser på simundervisningen i grundskolan

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elisabeth Sundström; [2015]
  Nyckelord :simkunnighet; läroplansteori; formuleringsnivå; transformeringsnivå; realiseringsnivå; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : AimThe purpose of this study is to, from a perspective of a PE teacher, look at how teachers of physical education in elementary school designs and assesses the teaching of swimming. The issues underlying the study are as follows:Which elements are included in the swimming education and how do teachers work with these operations?What does the PE teachers classify as swimming ability and what do teachers experience as obstacles for the students development of swimming ability?How do the PE teachers interpret the knowledge requirement in Lgr 11?MethodThe study is based on six interviews of qualitative nature, with PE teachers from various municipalities in the region of Mälardalen. LÄS MER

 3. 3. Att synliggöra fysisk aktivitet för att påverka hälsan hos skolelever

  C-uppsats,

  Författare :Louise Carlander; Ana-Laura Rivero; [2011]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; fysisk aktivitet; lärande;

  Sammanfattning : SammanfattningEftersom både skolans läroplaner och forskning visar på hur viktigt det är med fysisk aktivitet i alla åldrar vill vii vår studie se hur lärarna arbetar med ämnet idrott och hälsa för att hitta nya lösningar och möjligheter medsyftet att förbättra elevernas delaktighet och intresse för god hälsa och fysisk aktivitet i ett framtidsperspektiv.Vi vill ta reda på hur mycket tid som går åt till planering och utförandet av idrott och hälsa på skoltid. LÄS MER

 4. 4. VARFÖR BYTER INTE DU OM? : Elevers förklaringar till att de inte byter om och deras lärares syn på fenomenetExamensarbete lärarprogrammet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :André Mattson; Fredrik Rosqvist; [2010]
  Nyckelord :attityder; idrott och hälsa; maktperspektiv; motivation; omklädningsrum.;

  Sammanfattning : I vår studie har vi haft för avsikt att i första hand undersöka omklädningsrummets påverkan påelevers deltagande i idrottsundervisningen. I en nationell utvärdering gjord på begäran avSkolverket uppgav 56 % av föräldrarna att idrott och hälsa är ett av de fem viktigaste ämnenai skolan. LÄS MER

 5. 5. "Att idrotta eller icke idrotta, det är frågan"

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Peter Wegat; Markus Adolfson; [2008]
  Nyckelord :Idrott; idrottsintresse; yrkeselever; frånvaro och;

  Sammanfattning : Vår metod bestod av en kvantitativ studie, där vi började med att ringa runt till gymnasieskolorna i VästraGötaland, för att göra en kort intervju med idrottslärarna, i syfte att se om detta problem kunde ses som generellt.När problemet av undersökningen kunde ses som generellt i länet, gjordes en enkätundersökning på en av deskolor som ansåg sig ha problemet. LÄS MER