Sökning: "Caroline Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Caroline Magnusson.

 1. 1. Upplevelser vid övergång till insulinbehandling hos personer med DiabetesMellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ulrika Magnusson; Caroline Andersson; Marie-Louise Malmberg; [2016]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 2; insulin therapy; psychological insulin resistance; experiences; Diabetes Mellitus typ 2; insulinbehandling; psykologisk insulinresistens; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 är en av vår tids största sjukdomar och ett växande folkhälsoproblem. Mer än 75 % av personer med Diabetes Mellitus typ 2 som befinner sig i övergången till insulinbehandling upplever det som en svår utmaning. LÄS MER

 2. 2. Vikingatidens kvinnor : En diskussion kring vikingakvinnans alternativa livsvärldar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Caroline Magnusson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The subject of this paper is to discuss the roles of women in the Viking Age society of Scandinavia. This is done using three different themes with positions that are usually addressed to men, Women as tradesmen, Women as seafarers and Women as magnate (women with a strong social position). LÄS MER

 3. 3. Ledarskap på distans : "A World of Communication"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Angelina Persson Koulianou; Caroline Magnusson; [2014]
  Nyckelord :Ledarskap; motivation; kommunikation; ledarskap på distans;

  Sammanfattning : Utvecklingen av tekniken och den globalisering som skett har öppnat upp möjligheten till ledarskap på distans. Elektroniska kanaler har gjort det möjligt att utnyttja kompetens världen över. LÄS MER

 4. 4. Sannolihetsbaserad modellering av flygplansdata -med fokus på ankomsttid.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Josefin Ahnlund; Caroline Magnusson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med Flightradar24:s realtidstjänst kan flygplan över hela världenstuderas via dess position på en karta. För denna tjänst användsdata som kontinuerligt sänds ut av flygplan i luften och innehållerparametrar som dess position, höjd, riktning och hastighet. LÄS MER

 5. 5. Hur kunskapen i konsultföretag påverkas av personalomsättning

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Caroline Ilis; Lukas Magnusson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konsultbolagens affärsidé går ut på att sälja sin kunskap till andra företag. Den kunskap som konsultbolagens anställda innehar och skapar, ligger därför till grund för företagets redovisade resultat. Kunskap i sig är svår att mätta och ofta diskuterar studier den organisatoriska kunskapen, d.v. LÄS MER