Sökning: "Design för synskadade"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Design för synskadade.

 1. 1. Är Stockholm anpassad för synskadade?

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Helin Celep; Victoria Remmel; [2021]
  Nyckelord :Visual impairment; blindness; accessibility; color contrasts; urban environment; Synnedsättning; blinda; tillgänglighet; ledstråk; kontrastmarkeringar; stadsmiljö;

  Sammanfattning : There is a lot of talk about the necessity of creating accessibility within cities, but is it created for everyone? A multitude of different disabilities exists and this study focuses on the accessibility for the visually impaired in Stockholm. Persons with visually impairment have it more difficult to participate in the physical and social environment on the same terms as a person with full vision, and it is therefore important to create an environment where they can participate. LÄS MER

 2. 2. Gångfartsområde för alla : ett gestaltningsförslag av en del av Dragarbrunnsgatan med fokus på tillgänglighet för synskadade

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maja Vidarsson; [2020]
  Nyckelord :gångfartsområde; synskadad; tillgänglighet; design;

  Sammanfattning : Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är olagligt i Sverige. Trots detta bygger rådande ideal för gator på att trafikanterna genom ögonkontakt ska kunna förhandla om utrymmet, något som diskriminerar synskadade. Ögonkontakt är exempelvis en grundpelare i en allt vanligare gatutyp, så kallade gångfartsområden. LÄS MER

 3. 3. Att känna och höra sin väg : Ett arbete om synskadades möjligheter att orientera sig i en urban stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Söderman; [2020]
  Nyckelord :Urban design; orientation; sound environment; wayshowing; visual impairment; accessibility; Urban design; orientering; ljudmiljö; wayshowing; synnedsättning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Att känna och höra sin väg är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med arbetet är att undersöka hur synskadades möjligheter ser ut när det kommer till orientering i en urban stadsmiljö och hur taktila ledstråk kan användas i kombination med ljud för att samspela med den fysiska miljön på ett större öppet torg. LÄS MER

 4. 4. Att skapa sinnesintryck utöver det visuella

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Adrienn Acs; Tilde Schlager; [2020]
  Nyckelord :synskada; park; sinnen; sinnesintryck; sinnesstimulering;

  Sammanfattning : En omväxlande sinnesstimulering bidrar till bredare upplevelser i en park. Arbetet handlar hur man kan bidra till sinnesintryck utöver det visuella i parker, med fokus på synskadade. Syftet är att väcka idéer åt planerare, gestaltare och förvaltare för att gestalta parker utifrån synskadades perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Användbarhet för synskadade inom digitala underhållningstjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elmir Karic; Thomas Nordqvist; Tim Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :Usability; Usability Evaluation; Visually Impaired; Digital Entertainment Services; Användbarhet; Användbarhetsutvärdering; Synskadade; Digitala underhållningstjänster;

  Sammanfattning : I takt med att streaming, eller "strömning" som det heter på svenska, av filmer, serier och musik ökar i popularitet runt om i världen så är användbarhet en aspekt som får allt större betydelse vid utformning och design av olika tjänster. Det räcker inte med att enbart erbjuda åtråvärda tjänster och funktioner, de måste också presenteras som lättförståeliga och vara lättanvända. LÄS MER