Sökning: "Emma Jeppsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emma Jeppsson.

 1. 1. Problematiken med sex- och samlevnadsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum - Elever, föräldrar och lärares synpunkter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Jeppsson; Mergim Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :Föräldrainflytande; mellanstadiet; multikulturellt; religion; sex- och samlevnadsundervisning;

  Sammanfattning : Målsättningen med denna kunskapsöversikt är att finna svar på vilken problematik som kan uppstå i sex- och samlevnadsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum. Intresset för frågan väcktes i föregående kurser och under den verksamhetsförlagda utbildningen, där kulturell diversitet har gjort sig särskilt påtaglig i sex- och samlevnadsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Programmering i Excel : framtagning av analysverktyg för kundbearbetning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jeppsson; Emma Dufbäck; Katarina Wright; Ottilia Werkmäster; Lisa Tejde; [2017]
  Nyckelord :Excel; återvinning; VBE; VBA; programmering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Triple Bottom Line är ett brett begrepp som definierar hållbar utveckling, och är ett ramverk som företag kan arbeta utifrån i sitt hållbarhetsarbete. Enligt Triple Bottom Line finns det tre aspekter av hållbarhet: ekonomisk, ekologisk och social. LÄS MER

 3. 3. Improving the distribution logistics for House of Åsa

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Caroline Broth Wiss; Emma Jeppsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is a result of a study performed as an assignment of House of Åsa. House of Åsa is a newly established company on the Swedish market. The company sells furniture produced in India in an Internet shop. LÄS MER

 4. 4. Drama som en resurs i klassen – för att skapa trygghet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Emma Justad; Eva Jeppsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt övergripande syfte med detta arbete är att ta reda på vilket sätt drama, enligt ett antal pedagoger, kan ha en positiv inverkan på tryggheten hos elever. Genom våra teoretiska studier har vi fått resultatet att pedagogiskt drama kan ha en positiv inverkan på tryggheten. LÄS MER