Sökning: "Erika Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Erika Engström.

 1. 1. "Vi har få regler men de regler vi har är dom som gäller!" : - En studie om förskollärares synsätt på barns medinflytande och agens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Strand; Erika Engström; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; barns agens; medinflytande; förskola; barnsyn; värdegrund;

  Sammanfattning : Barn ska ges utrymme att vara sig själv i förskolans verksamhet där de får medinflytande att påverka, enligt gällande läroplan för förskolan (Skolverket, 2018). Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare talar om barns medinflytande och barns agens. LÄS MER

 2. 2. "Det är klart att jag känner mig stressad hela tiden" : En kvalitativ jämförande studie om nyutexaminerade och erfarna socialsekreterares arbetsrelaterade stress inom  socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ellen Engström; Erika Hjelm; [2016]
  Nyckelord :Social workers; social services; coping strategies; work-related stress; requirements and control; social support; recent graduate; Socialsekreterare; socialtjänst; copingstrategier; arbetsrelaterad stress; krav- och kontroll; socialt stöd; nyutexaminerad;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare upplever sin nuvarande arbetsroll inom socialtjänsten. Tidigare forskning visar att stöd från arbetsgivaren och erfarenhet är två viktiga aspekter för hur socialsekreterare hanterar sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. De nya EU-direktiven om hållbarhetsrapportering : En fallstudie genomförd på Stora Enso

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Erika Engström; Tyra Wilén; [2016]
  Nyckelord :Sustainability reporting; sustainable development; Euro directive; Stora Enso.; Hållbarhetsrapportering; hållbar utveckling; EU-direktiv; Stora Enso.;

  Sammanfattning : BakgrundDenna uppsats behandlar de nya EU-kraven som föreslås träda i kraft från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. Uppsatsen har undersökt hur Stora Enso arbetar med hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer. LÄS MER

 4. 4. Att inte agera är att acceptera Hur pedagoger inom gymnasieskolan hanterar nätkränkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Erika Engström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av mindre lager

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Erika Engström; Linn Nilsson; [2015]
  Nyckelord :logistik; effektivisering; optimering; lagerhantering;

  Sammanfattning : The project was conducted during a period from November 2014 to January 2015 at the company Westermo Teleindustri AB (WTE). The subject of the project was to make an inventory more efficient. The inventory was located at WTE, but was owned by the subsidiary Westermo Sverige (WSE).The inventory had a high amount of tied up capital. LÄS MER