Sökning: "Hegemonisk feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Hegemonisk feminism.

 1. 1. Vårt enda värde är som offer: En intervjustudie om svenska sexarbetares perspektiv på avkriminalisering av köp av sexuella tjänster.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nora Mårtensson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Sex Work; Decriminalization; Prostitution; Nordic Model; Hegemonical Feminism; Post-colonial Theory; Sexarbete; Avkriminalisering; Prostitution; Sexköpslagen; Hegemonisk feminism; Postkolonial teori;

  Sammanfattning : The aim of this study is to deepen Sweden’s understanding of the prostitution debate by including sex workers’ perspectives. More specifically, it aims to analyze what sex workers think about the ‘Nordic Model’ VS. the strategies for decriminalization recommended by Amnesty International. LÄS MER

 2. 2. "Femoids are evil" : En netnografisk studie om incels språkliga praktik

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Stina Lindström; [2021]
  Nyckelord :incels; gender; manosphere; masculinity; involuntary celibacy; language practice; exclusion; incels; kön; manosfär; maskulinitet; ofrivilligt celibat; språklig praktik; utanförskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate discourses on gender and exclusion constructed in texts written on an internet forum by the group incels, and then to see if and if so how these could contribute to exclusion. The study's questions are centered on how constructions of gender are made visible and maintained, and how exclusion is made visible in the text. LÄS MER

 3. 3. Inte alla män - men : En diskursanalys om incels som fenomen

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefine Wretman; [2021]
  Nyckelord :incels; involuntary celibacy; masculinity; misogyny and violence; incels; ofrivilligt celibat; maskulinitet; misogyni och våld;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att granska och utforska incels som fenomen genom att analysera dominerande diskurser och centrala komponenter på hemsidan incels.is. Studiens frågeställningar har uppkommit genom de främst dominerande och centrala diskurserna som upprätthålls på incels.is, vilka är: samhället, kön och feminism samt våld. LÄS MER

 4. 4. "Normies don't know hardship": Incels och kvinnoförakt på digitala forum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alva Svenning; Moa Åkne; [2020]
  Nyckelord :Incels; utanförskap; kvinnoförakt; maktförlust; stigma; manosfärer; hegemonisk maskulinitet; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. LÄS MER

 5. 5. Att planera för könstyranni, vithet och heteronormativitet: en diskursanalys av Länsstyrelsen Skånes vägledning för jämställd fysisk planering.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Ökvist; [2020]
  Nyckelord :gender equality; urban planning; hegemonic feminism; whiteness; heterosexual matrix jämställdhetsarbete; samhällsplanering; hegemonisk feminism; vithet; heterosexuella matrisen; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to challenge the Swedish gender equality discourse which has a central focus on gender relations and therefore ignores other power structures. The purpose is also to examine how the public space excludes certain bodies and how the urban planning creates an expectation of heterosexuality, whiteness and doing gender based on cisnormativity. LÄS MER