Sökning: "Hiv under graviditet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hiv under graviditet.

 1. 1. Erfarenheter kring sexuell och reproduktiv hälsa hos kvinnor somlever med HIV i västvärlden : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Alexandra Masterson; Johan Karlsson; [2020]
  Nyckelord :HIV; reproductive health; sexual health; Western world; women;

  Sammanfattning : Background: HIV is a major and global public health issue. In 2014, approximately 17.4million women were living with HIV. Regarding HIV, there are socially acquiredprejudices that contributes to stigmatize those living with the infection. LÄS MER

 2. 2. Infekterad, oansvarig och avvisad: Hur personer som lever med hiv upplever stigmatisering och diskriminering från hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Hellström; Sara Lundbergh; [2016-06-07]
  Nyckelord :Hiv; stigmatisering; diskriminering; vårdlidande; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är ett retrovirus som attackerar kroppensimmunceller och bryter ner immunsystemet. Viruset lagras i kroppens arvsmassa vilketinnebär att en hivinfektion inte läker ut spontant. LÄS MER

 3. 3. HIV POSITIVE WOMEN’S EXPERIENCE OF STIGMA FROM HEALTHCARE PROFESSIONALS DURING PREGNANCY AND CHILDBIRTH : Addis Ababa, Ethiopia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Miriam Timoney Ringström; Elin Johansen; [2015]
  Nyckelord :HIV AIDS; Ethiopia; women; stigma; experience; pregnancy; childbirth; HIV AIDS; Etiopien; kvinnor; stigmatisering; upplevelse; graviditet; förlossning;

  Sammanfattning :  Introduktion: 1,2 miljoner människor lever med HIV/AIDS i Etiopien, men med rätt åtgärder kan en gravid, HIV-positiv kvinna minska risken för att smitta sitt barn till under 5 %. Trots detta upplever en majoritet av HIV-positiva patienter stigma från sjukvårdspersonal som kan leda till en minskad livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Att vara HIV-positiv och avvika från heteronormen : En litteraturstudie om mäns upplevelser av bemötande i vården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofia Sedaghati; Belyse Bukeyeneza; [2014]
  Nyckelord :homosexualitet; HIV; män; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är ett stort globalt problem då det inte finns botande behandling eller vaccin mot sjukdomen. Tidigare var HIV känt som sjukdom relaterat till homosexualitet, men alla kan insjukna i HIV, vid oskyddade samlag, eller vid smittöverföring från mor till barn under graviditet, förlossning eller amning. LÄS MER

 5. 5. Hiv-positiva kvinnor och deras barn : PM granskning från samtliga Svenska förlossningskliniker

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kim Wallgren; Frida Ström; [2013]
  Nyckelord :Hiv; delivery; treatment recommendations; clinical guidelines; RAV; Hiv; förlossning; behandlingsrekommendationer; kliniska riktlinjer; RAV;

  Sammanfattning : Under år 2011 levde ca 5800 personer i Sverige med diagnosen hiv (humant immunbristvirus) och 18 nya fall upptäcktes via MHV:s screening av gravida kvinnor. Risken att ett barn smittas under graviditet och förlossning är 15-25 % om kvinnan inte behandlas med antiretrovirala läkemedel. LÄS MER