Sökning: "Jessica Arvidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Jessica Arvidsson.

 1. 1. Bildstöd i barnhälsovården - barn och vårdnadshavares röster

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Koskinen; Jessica Arvidsson; [2021-08-10]
  Nyckelord :Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; bildstöd; barnhälsovård; FN:s konvention om barnets rättigheter; delaktighet; Augmentative and Alternative Communication AAC ; pictorial support; child healthcare; Convention on the Rights of the Child; participation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate five-year-old children and their guardians' views and thoughts on the use of pictorial support within child healthcare in the Västra Götaland region, as well as their experiences and thoughts about the pictorial support that is attached to the invitation to the health review at the age of five. Semi-structured interviews were conducted with 22 children and questionnaire data were collected from 26 guardians. LÄS MER

 2. 2. Är nakenhet ett måste? : En studie om mottagarnas åsikt om könsnormativ vs könsneutral parfymreklam

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Anna Envall; Jessica Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :gender theory; gender norms; marketing; feminism; genusteori; könsnormer; marknadsföring; feminism;

  Sammanfattning : Nakenhet och sexuella anspelningar är något som drar till sig vår uppmärksamhet. Genom historien går det att se tydliga skillnader i hur detta faktum skiljer sig mellan män och kvinnor i reklam. LÄS MER

 3. 3. Faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som kan påverka patientsäkerheten inom slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jessica Arvidsson; Rebecca Ivarson; [2021]
  Nyckelord :inhospital; literature review; nurses; patient safety; work environment.; arbetsmiljö; litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterskor; slutenvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brist på sjuksköterskor har rapporterats under en längre tid både globalt och i Sverige och hög arbetsbelastning har länge varit ett problem inom hälso- och sjukvården. Dessa faktorer påverkar arbetsmiljön och sjuksköterskors hälsa och med stor sannolikhet även patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. The best you can get? : En kvantitativ innehållsanalys som belyser skillnader i Gillettes marknadsföring som riktar sig till kvinnor och män ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Anna Envall; Jessica Arvidsson; Elina Wallmenius; Nora Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :Gender theory; feminist theory; Gillette; marketing; Genusteori; feministisk teori; Gillette; marknadsföring;

  Sammanfattning : The research question is as follows: Have Gillette chosen to market their products from a gender perspective and if so, what are those differences?   The purpose of the study is to compare the ways in which Gillette portrays the individual in their respective gender presentation. The theories used in this analysis come under the heading of  'gender theory' alongside 'feminist theory'. LÄS MER

 5. 5. Har alla elever möjlighet att lyckas? : En kvalitativ studie om hur lärare beskriver sitt tolkningsutrymme av kunskapskraven

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Hauschildt; [2019]
  Nyckelord :Teacher experience in grading; teacher s interpretation space of knowledge requirements; teacher s strategies; knowledge requirements; grades; lärares upplevelse av betyg; lärares tolkningsutrymme av kunskapskrav; lärares strategier; kunskapskrav; betyg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Jessica HauschildtTitle:Have all students the opportunity to succeed? -a qualitative study on how teachers disclosestheir interpretation space of the knowledge requirements[translate]Supervisor:Maria Bangura Arvidsson The purpose of the paper was to investigate whether there were similarities and differences between how teachers described their interpretation space of the knowledge requirements. Collection of empirical data was done through four interviews with primaryschool teachers from different schools in the same municipality. LÄS MER