Sökning: "Joakim Carlsson"

Visar resultat 11 - 15 av 16 uppsatser innehållade orden Joakim Carlsson.

 1. 11. Om inbördeskrig

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Carbonnier; Fredrik Carlsson; [2009]
  Nyckelord :Lingvistisk Fraktionalisering; Autonoma regioner; Inbördeskrig; Kvantitativ; Etnisk Fraktionalisering; Konflikter; Religiös Fraktionalisering; Inomstatliga Konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att bidra till teoriutveckling inom området som berör inomstatliga väpnade konflikters varaktighet. Vi ställer elva hypoteser om hur olika variabler påverkar inomstatliga väpnade konflikters varaktighet som vi sedan analyserar kvantitativt. En del av hypoteserna är kopplade till Colliers (et al. LÄS MER

 2. 12. Designutmärkelser - Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Bergsten; Helena Ousbäck; Susanna Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Design; design management; designutmärkelser; konkurrensfördel; intern och extern konkurrenskraft.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Designutmärkelser- Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften. Seminariedatum: 2009-01-16. Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng. Författare: Joakim Bergsten, Susanna Karlsson och Helena Ousbäck. LÄS MER

 3. 13. Intern Kontroll : En studie av större svenska företags interna kontroll

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Joakim Häggberg; Henrik Carlsson; [2009]
  Nyckelord :Intern kontroll; bolagsstyrning; COSO; förskingring;

  Sammanfattning :             Magisteruppsats inom FöretagsekonomiTitelIntern kontroll – En studie av större svenska företags interna kontrollFörfattareHenrik Carlsson, Joakim HäggbergHandledareHossein PashangDatum2009-06-09ÄmnesordIntern kontroll, bolagsstyrning, COSO, förskingringSammanfattningBakgrund:Under senare år har det i media uppmärksammats flertalet fall av ekonomisk brottslighet i företag. Bland annat har Enron-skandalen lett fram till utveckling av lagar och regelverk inom bolagsstyrning och intern kontroll för att på så sätt motverka ekonomisk brottslighet i företag. LÄS MER

 4. 14. YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Kemp Widerström; Joakim Von Stockenström; [2008]
  Nyckelord :YouTube; Internetmarknadsföring; Diffusion of innovation; Word of Mouth; Buzz marketing; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal? Seminariedatum: 2008-01-18 Ämne/kurs: Attraktion och Repulsion Marknadsföring, FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Björn Widerström och Joakim von Stockenström Handledare: Björn Carlsson och Roland Knutsson. LÄS MER

 5. 15. Fysikprov - Vad testar de?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Joakim Ryning; Roger Carlsson; [2000]
  Nyckelord :gymnasieskolan; kategorisering; betyg; fysik; prov; kursplan; mål; läroplaner;

  Sammanfattning : En undersökning om vad som testas på fysikprov, genom att prov från gymnasiekolan samlats in och analyserats med avseende på vilka problemtyper som förekom på proven.... LÄS MER