Sökning: "Joakim Carlsson"

Visar resultat 11 - 15 av 18 uppsatser innehållade orden Joakim Carlsson.

 1. 11. Ro iland RO : En studie om användandet av reala optioner i Sverige

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Björn Carlsson; Joakim Liljeqvist; [2011]
  Nyckelord :Investment decisions; capital budgeting; real options analysis; Investeringsbedömning; kapitalbudgetering; reala optioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Länge har paybackmetoden, nettonuvärdesmetoden och andra diskonteringsmetoder haft en ledande ställning när företag gör sina investeringsbedömningar. Metoderna har fått kritik för att inte ta hänsyn till beslutsfattarnas flexibilitet och på så sätt underskatta värdet av en investering. LÄS MER

 2. 12. Realistic Ambient Occlusion In Real-Time - Survey of the AOV algorithm and propositions for improvements

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Joakim Carlsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ambient Occlusion is an area that has seen increased activity in the last few years and is an importantaspect of reality in 3D-graphics. Rough approximation algorithms that are fast enough to be used in realgames have appeared, but realistic solutions still have a way to go. LÄS MER

 3. 13. Om inbördeskrig

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Carbonnier; Fredrik Carlsson; [2009]
  Nyckelord :Lingvistisk Fraktionalisering; Autonoma regioner; Inbördeskrig; Kvantitativ; Etnisk Fraktionalisering; Konflikter; Religiös Fraktionalisering; Inomstatliga Konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att bidra till teoriutveckling inom området som berör inomstatliga väpnade konflikters varaktighet. Vi ställer elva hypoteser om hur olika variabler påverkar inomstatliga väpnade konflikters varaktighet som vi sedan analyserar kvantitativt. En del av hypoteserna är kopplade till Colliers (et al. LÄS MER

 4. 14. Designutmärkelser - Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Bergsten; Helena Ousbäck; Susanna Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Design; design management; designutmärkelser; konkurrensfördel; intern och extern konkurrenskraft.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Designutmärkelser- Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften. Seminariedatum: 2009-01-16. Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng. Författare: Joakim Bergsten, Susanna Karlsson och Helena Ousbäck. LÄS MER

 5. 15. Intern Kontroll : En studie av större svenska företags interna kontroll

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Joakim Häggberg; Henrik Carlsson; [2009]
  Nyckelord :Intern kontroll; bolagsstyrning; COSO; förskingring;

  Sammanfattning :             Magisteruppsats inom FöretagsekonomiTitelIntern kontroll – En studie av större svenska företags interna kontrollFörfattareHenrik Carlsson, Joakim HäggbergHandledareHossein PashangDatum2009-06-09ÄmnesordIntern kontroll, bolagsstyrning, COSO, förskingringSammanfattningBakgrund:Under senare år har det i media uppmärksammats flertalet fall av ekonomisk brottslighet i företag. Bland annat har Enron-skandalen lett fram till utveckling av lagar och regelverk inom bolagsstyrning och intern kontroll för att på så sätt motverka ekonomisk brottslighet i företag. LÄS MER