Sökning: "Joakim Carlsson"

Visar resultat 16 - 18 av 18 uppsatser innehållade orden Joakim Carlsson.

 1. 16. YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Kemp Widerström; Joakim Von Stockenström; [2008]
  Nyckelord :YouTube; Internetmarknadsföring; Diffusion of innovation; Word of Mouth; Buzz marketing; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal? Seminariedatum: 2008-01-18 Ämne/kurs: Attraktion och Repulsion Marknadsföring, FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Björn Widerström och Joakim von Stockenström Handledare: Björn Carlsson och Roland Knutsson. LÄS MER

 2. 17. Fysikprov - Vad testar de?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Joakim Ryning; Roger Carlsson; [2000]
  Nyckelord :gymnasieskolan; kategorisering; betyg; fysik; prov; kursplan; mål; läroplaner;

  Sammanfattning : En undersökning om vad som testas på fysikprov, genom att prov från gymnasiekolan samlats in och analyserats med avseende på vilka problemtyper som förekom på proven.... LÄS MER

 3. 18. Raman and Infrared Spectroscopy for Tissue Diagnostics.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Joakim Bood; Hugo Carlsson; [1995]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER