Sökning: "Karin Skoog"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karin Skoog.

 1. 1. Intern hållbarhetskommunikation – En fallstudie av hur ett företag använder intern kommunikation för att implementera hållbarhetsstrategi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tina Crafoord; Karin Skoog; [2019-06-20]
  Nyckelord :hållbarhetskommunikation; intern kommunikation; hållbarhetsstrategi; hållbarhet; CSR; medarbetare;

  Sammanfattning : Företag och organisationer har varit en bidragande orsak till dagens hållbarhetsproblem ochspelar en viktig roll i arbetet mot en hållbar framtid. Ett första steg mot att ställa om till ettmer hållbart företag är att göra hållbarhet till en del av kärnverksamheten. LÄS MER

 2. 2. Exploring the Relationship between Employee Branding and Brand Loyalty : a qualitative case study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Pontus Skoog Hjertquist; Daniel Andersson; Karin Hafstad; [2013]
  Nyckelord :Employee branding; the employee branding process; brand image; brand loyalty; sources of messages; psychological contract; desired brand image; employee brand image;

  Sammanfattning : Background:  Making customers loyal to the brand have become a key issue for marketers to achieve since it acts as a major contributor to competitive advantage. The brand image is argued to be the main source for brand loyalty and organizations continuously seeks for ways to achieve brand loyalty through enhancing their image. LÄS MER

 3. 3. Masterarbete del I. Dokumentation av masterarbete : en sångteknisk undersökning av sångidealets utveckling genom tiderna

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Karin Skoog; [2011]
  Nyckelord :sångteknik; sopran; koloratursopran; sångideal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Våtmarker i urbana miljöer : växtgestaltning och planering

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna-Karin Skoog; [2007]
  Nyckelord :arkitektur; biologisk mångfald; design; landskapsarkitektur; plantering; offentlig plats; stadsplanering; våtmarker;

  Sammanfattning : The practice of landscape architectural involves forming the space in our cities and suburbs, as well as the landscape surrounding. The need of exploiting green environment leads up to, among other issues, flood problem during heavy rain and overfed water environments. LÄS MER