Sökning: "Lesson learned"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Lesson learned.

 1. 1. Att urskilja det kritiska : En variationsteoretisk studie om undervisning med växande geometriska mönster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Tom Johansson; [2019]
  Nyckelord :mathematics; algebra; growing geometric patterns; learning study; matematik; algebra; växande geometriska mönster; learning study;

  Sammanfattning : Undervisning med växande geometriska mönster ses som en bro mellan aritmetiskt och algebraiskt tänkande genom att elever möter uppgifter som möjliggör generalisering av aritmetiska uttryck. Eftersom svenska elever i internationella tester visar upp bättre resultat inom aritmetik än algebra är syftet med studien att ta reda på vilka aspekter som är kritiska för elevers utveckling från ett aritmetiskt till ett algebraiskt tänkande. LÄS MER

 2. 2. OPTIMERING AV LEVERANSER OCH LAGERHÅLLNING FÖR SKANSKA : En komparativ studie av lagerhållning och JIT-leveranser samt en utredning av optimal materialplacering på lager

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anna Dahlén; Angelica Öhman; [2019]
  Nyckelord :Economic Order Quantity; Facility location; Just in Time; Sustainable Supply Chain Management; Construction Logistics; City Logistics; Environmental standards; Lesson learned; Anläggningslokalisering; Ekonomisk orderkvantitet; Hållbar försörjningskedja; Just-in-time; Bygglogistik; Citylogistik; Miljökrav; Erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin är det svårt att skapa standardiserade logistikprocesser eftersom det vid varje nytt bygge även skapas en ny organisation. Förutsättningarna skiljer sig även mellan olika byggen, vilket försvårar ett förbättringsarbete. LÄS MER

 3. 3. Investigating the Long- and the Short-Run Diversification Potential of REITs for Private Investors

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Klara Granath; Charlotta Carlsson; [2019]
  Nyckelord :REIT; Portfolio Diversification; DCC-GARCH; Johansen’s Cointegration; Granger Causality;

  Sammanfattning : Real estate is commonly viewed as a good diversification tool since the real estate market cycle exhibit low correlations to other asset classes. Moreover, Real Estate Investment Trusts (REITs) have become increasingly popular in the past decades since this investment form offers private investors a convenient way of diversifying stock portfolios with real estate. LÄS MER

 4. 4. Human Resource Management Practices Contributing to Competency Enhancement of Project Managers and Team Members in Project-Based Organizations:The Case of IT Industry in France

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Boris Fionov; Vusal Mustafayev; [2018]
  Nyckelord :Project Management; Human Resource Management; Competence Management; Human Resource Practices;

  Sammanfattning : In the contemporary business world firms are being transformed into project-based organisations when majority of functions are performed through projects while administrative support is provided by permanent organisational structures. Moreover, variety of industries develop characteristics of Project-Based organizations which implies that HR practices need to be adjusted to help project employees to acquire necessary skills to adapt technology and help company embrace changes in business environment. LÄS MER

 5. 5. Lesson learned? : The utilization of learning in cross-border M&A integration

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Forslund; Jesper Sommar; [2018]
  Nyckelord :Mergers and acquisitions; deliberate learning; post-merger integration; previous experience; cross-border; cross-border M A;

  Sammanfattning : Our purpose is to understand how learnings are drawn from previous experiences of cross-border acquisition integration, to later be utilized for integration of subsequent acquisitions. Elaborately, we intend to empirically study how learnings from previous endeavors are captured and built upon. LÄS MER