Sökning: "Marketing Industrial marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden Marketing Industrial marketing.

 1. 1. The Utilization of Social Media Marketing in a B2B context- Marketing Decision-makers Point of View

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ludwig Månsson; Sheriff Shahen; Sepehr Gharanfoli; [2020]
  Nyckelord :Social Media Marketing; Social Media; Social Media Perception; Digital Marketing; Industrial Marketing; Business-to-business; Marketing Communication;

  Sammanfattning : To date, the rather new phenomena known as Social Media Marketing (SMM) has caught much attention from researchers and several studies have been conducted prior to resolving how this new phenomenon can be utilized by business-to-business (B2B) organizations. However, existing literature covering SMM has been mainly focused on the business-to-consumer (B2C) perspective, therefore, there is a lack of research in the utilization of SMM in a B2B context. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Solutions in the Aviation Industry : A scenario analysis of electrified aircrafts, sustainable aviation fuels and carbon offsetting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Niklas Jönsson; Fredrik Hillesöy; [2020]
  Nyckelord :Aviation; carbon offsetting; air travel comparison site; biofuel; electrified aircrafts; scenario analysis.; Flygindustrin; klimatkompensation; flygprisjämförelsesite; scenario analys; elektriska flygplan; biobränsle;

  Sammanfattning : Global warming is an issue that affects the entire world. The aviation industry accounts for around three percent of global emissions, and actions are needed to help steer the industry towards a sustainable transition with new technologies and alternative aviation fuels to reduce emissions. LÄS MER

 3. 3. “Beyond Goods and Services": an application of the Experience Economy and Strategic Management in the Restaurant Industry : A qualitative study of restaurant professionals

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Estelle Larrouquet; Alexia Groga-Bada; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : “In a world saturated with largely undifferentiated goods and services, the greatest opportunity for value creation resides in staging experiences” (Pine & Gilmore, 2011, p. ix). This observation is more than ever actual. Nowadays, organizations must face intense competition and struggle to differentiate themselves. LÄS MER

 4. 4. Enabling the Computation of Marketing ROI Through Technical and Organizational Changes : A Case Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sandra Järkeborn; Vera Werner; [2020]
  Nyckelord :B2B Marketing; Industrial Marketing; Return on Marketing Investments; Marketing ROI; Marketing Efficiency; Sales-Marketing Interface; SMI; B2B Marknadsföring; Industriell Marknadsföring; Investeringsavkastning för Marknadsflring; Marknadsföringseffektivitet; Sälj-Marknadsföringsgränssnitt;

  Sammanfattning : With the value of initiating contact or a relationship being intangible, marketing departments are currently struggling to prove their contribution to the business. Evaluating the efficiency of B2B marketing investments has been proven hard, and the prerequisites for doing so are many. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter till utvecklad miljökommunikation kring återanvändning av restmaterial : En studie av hur återvinningsföretag kan anpassa sin miljökommunikation efter kunders efterfrågan och miljövärderingar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Michaela Jaktlund; Helena Olow; [2020]
  Nyckelord :Environmental communication; recycling; green marketing; resource management; industrial symbiosis; circular economy; industrial ecology; Miljökommunikation; återvinning; grön marknadsföring; industriell symbios; miljöledning; miljömanagement; miljömarknadsföring; värdering av miljönytta; miljövärdering; returmaterial; resursåtervinning; återvinningsföretag; cirkulär ekonomi; industriell ekologi;

  Sammanfattning : Återvinningsföretag och deras utbyten med sina kunder spelar en viktig roll för möjliggörandet av återcirkulering av restmaterial, något som bidrar till en mer effektiv och hållbar resurshantering i samhället. Denna studie har därför undersökt hur återvinningsföretag kan utveckla sin miljökommunikation genom att studera hur kunder värderar miljönytta, vilka miljöåtgärder och -effekter de främst prioriterar samt vilken typ av information de skulle kunna ha användning av. LÄS MER