Sökning: "Mia Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Mia Lindgren.

 1. 1. PASTORALA IDEAL INOM SLÖJD En idéanalys av utställningen Efter haveriet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mia Lindgren; [2020-08-05]
  Nyckelord :criticism of civilization; criticism of modernization; alternative modernization; postpastoral;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning ledarskapi slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:20.... LÄS MER

 2. 2. "Dessa barn har man särskilt mycket till låns" : En kvalitativ studie om familjehemsvården ur familjehems och familjehemssekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofi Ströander Venäläinen; Emma Lindgren; Mia Näslund; [2020]
  Nyckelord :familjehem; familjehemssekreterare; socialtjänst; familjehemsvård; biologiska föräldrar; barn i samhällsvård; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Barnkonventionen har blivit lag och det ställer högre krav på kommuner och socialtjänst att tillvarata barns rättigheter. Detta gäller i synnerhet barn i samhällsvård, där det sedan länge rapporterats om missförhållanden och brister. LÄS MER

 3. 3. Patient Adherence to Antiretroviral Therapy and its Relationship to Food Insecurity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Mia Lindgren; [2017-08-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With an expanding programme for antiretroviral therapy (ART) in South Africa and other countries following new guidelines and goals from the World Health Organization and UNAIDS, it’s as important as ever to understand the barriers that exists for this treatment to be successful. This thesis investigates how economic vulnerability in the form of food insecurity affects adherence to treatment among HIV positive individuals on antiretroviral therapy in the uMgungundlovu District of KwaZulu Natal in South Africa. LÄS MER

 4. 4. Kan kreativitet manipuleras? : En experimentell studie om hur prestationskrav under tidspress påverkar kreativiteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emma Agestad; Mia Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Creativity; Alternative Uses Task; manipulation; performance requirements; personality; time constraint; Kreativitet; Alternative Uses Task; manipulation; prestationskrav; personlighet; tidspress;

  Sammanfattning : Kreativitet är ett populärt begrepp som frekvent förekommer i arbetslivet. Trots begreppets popularitet varierar förutsättningar till att vara kreativ mellan arbetsplatser, och många medarbetare upplever att de inte får utlopp för sin kreativitet i sin arbetsroll. LÄS MER

 5. 5. It is not about what you say,it is about how you say it : An analysis model on storytelling in radio documentaries

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Sonja Kutinlahti; Björn Persson; [2017]
  Nyckelord :analysis model; auditive documentary; podcast documentary; radio documentary; storytelling; analys model; analys metod; narrativ; podcast; radio dokumentär; dokumentär; podcast dokumentär;

  Sammanfattning : This bachelor’s essay sets to create a prototype analysis model that can be used to analyse radio documentaries. The purpose is to develop a new tool to understand radio documentary storytelling from a listener’s perspective. LÄS MER