Sökning: "Priming"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet Priming.

 1. 1. Identifiering av icke-tuberkulösa mykobakterier och Mycobacterium tuberculosis med hjälp av PCR-teknik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Josefina Vernersson; [2020]
  Nyckelord :Realtids-PCR; icke-tuberkulösa mykobakterier; Mycobacterium tuberculosis;

  Sammanfattning : Tuberkulos orsakad av Mycobacterium tuberculosis, är en av de ledande dödsorsakerna globalt sett enligt världshälsoorganisationen (WHO). M. tuberculosis ingår i Mycobacterium tuberculosis komplex (MTBC) där bland annat Mycobacterium bovis, M. bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) och Mycobacterium africanum också ingår. LÄS MER

 2. 2. Endorsement and Condonation of Sexism in Intimate Relationships: The Role of Humour in Comedy Television Shows

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elisa Wandinger; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence attitudes; self-silencing; sexist attitudes; feminist attitudes; sexist humour; feminist humour; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to investigate potential differences in gender and place of origin on intimate partner violence (IPV) attitudes, self-silencing beliefs, and sexist and feminist measures in a sample of young adults between 18 and 30 years. Furthermore, it examined whether exposure to videos containing either sexist or feminist humour impacted participants’ level of IPV attitudes, self-silencing beliefs, sexist and feminist attitudes as compared to neutral humour. LÄS MER

 3. 3. Priming vid ordstamskomplettering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hassan Abdullahi; [2020]
  Nyckelord :Priming; Ordstamskomplettering; Implicit minne;

  Sammanfattning : Priming är ett sätt att studera hur det implicita minnet fungerar och påverkar oss. I den här studien undersöktes priming vid ordstamskomplettering och hur presenterat ord respektive icke presenterat ord påverkar priming. Syftet med studien var att undersöka och analysera priming vid ordstamskomplettering. LÄS MER

 4. 4. Kostym eller klänning? : En kvalitativ analys om könsstereotyper i två svenska modemagasin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lindita Ann-Charlott Bunyak; Emma Thernek; [2020]
  Nyckelord :Plaza kvinna; King of Sweden; gender; stereotypes; agenda-setting; framing; priming; equality.;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how two Swedish fashion magazines choose to represent their journalistic content. We believe it is important to analyse fashion journalism as it shapes, or maintains, society's norms about gender. LÄS MER

 5. 5. Influencing everyday decision-making by having  digital systems introducing subtle cues - an initial  viability study

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sara Kristina Dalvig; Lisa Wasslöv; [2020]
  Nyckelord :augmented reality; behaviour change; persuasive technology; nudging; priming;

  Sammanfattning : I denna studie undersökte vi hypotesen att visuella subtila ledtrådar kan användas i augmented reality-glasögon för att påverka människors beslutsfattande. Det var baserat på den konceptuella visionen om att AR-glasögon en dag kan vara en del av vårt dagliga liv, och då kan påverka hur beslut fattas. LÄS MER