Sökning: "Reklam analys ethos pathos logos"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Reklam analys ethos pathos logos.

 1. 1. Är en omtyckt reklam synonymt med en lyckad marknadsföring? : En komparativ analys som undersöker hur reklamfilmer från ICA och dess kampanjvaror uppfattas

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Julia Trivunovic; [2021]
  Nyckelord :ICA; reklamfilmer; humor; marknadsföring; recall; humour complexity; humour relatedness; komparativ analys och kvalitativa intervjuer.;

  Sammanfattning : När efterträdaren till Sveriges mest kända och folkkära reklamroll skulle avslöjas satt svenska folket bänkade framför tv:n och väntade ivrigt på vem som skulle bli den nya ICA-Stig. Filmernas omtyckta karaktärer och skådespelare har kommit och gått i snart tjugo år och ändå lyckas reklamfilmerna bevara tittarnas intresse. LÄS MER

 2. 2. Vem är Kellogg's-kvinnan? : En fallstudie om hur Kellogg’s väljer att framställa kvinnan i reklam ur ett retoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Makda Bereket; Elise Rangstedt; [2020]
  Nyckelord :Special K; weightloss; woman; stereotype; rhetoric; Love your body-discourse; Special K; viktnedgång; kvinna; stereotypisk; retorik; Love your body-diskurs;

  Sammanfattning : Studien har utgått från fyra olika reklamfilmer från företaget Kellogg’s. Uppsatsen är en fallstudie som syftar till att undersöka hur företaget Kellogg's använder retoriska strategier i samband med hur kvinnan i reklamfilmerna framställs. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar Tesla för att nå ut till sin publik?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Kandefelt; Henrik Thystrup Svantesson; Martin Wesström; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Retorik; Brand Community; Tesla; Marknadsföring; Social media; Rhetoric; Marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title:​ How is Tesla reaching their audience? Seminar date:​ 31 may 2018. Course:​ FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points Authors:​ Andreas Kandefelt, Henrik Svantesson and Martin Wesström. LÄS MER

 4. 4. Miljöhänsyn i reklam

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Elin Wallin; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; semiotik; reklam; intertextualitet; marknadsföring; communication; semiotics; advertising; intertextuality; marketing;

  Sammanfattning : Förmedling av olika budskap i reklam genom användandet av visuella retoriska begrepp är en metod som kan utföras på olika sätt. Syftet är att analysera hur visuella retoriska begrepp används för att förmedla miljöhänsyn i reklambilder. LÄS MER

 5. 5. Pappa ICA har något att berätta för sin ICA-familj : En språkvetenskaplig undersökning om hur ICA-Stig genom intimisering, intertextualitet och retoriska övertalningsmedel övertygar oss att handla på ICA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emelie Brax; [2016]
  Nyckelord :commercial; commercial language; intimisation; intertextuality; rhetoric; reklam; reklamspråk; intimisering; intertextualitet; retorik;

  Sammanfattning : The aim with this essay is to map down how the language plays a part in the persuasion carried out by ICA-Stig – one of the most beloved characters from ICA’s commercial soap opera. Through a discourse analysis with a linguistic focus this study can provide one explanation to why the audience trust ICA-Stig and how he persuades them to do their grocery shopping at ICA. LÄS MER