Sökning: "Sex sigma"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Sex sigma.

 1. 1. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 2. 2. Hålrumsvariationer vid asfalttillverkning : En fallstudie vid Skanska enligt DMAIC avseende förbättringsmöjligheter vid kalltillsatt asfaltåtervinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Paulina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Asphalt concrete; Void volume; DMAIC; RAP; Split plot; Asfalt; Hålrum; DMAIC; Återvinning; RAP; Split-plot;

  Sammanfattning : Att optimera hålrumshalten i färdig beläggning är essentiellt bland annat för att en vägkonstruktion inte ska få sprickor, spårbildning eller andra deformationer vid temperaturväxlingar  (Monismith, 1992). Eftersom både återvunnen och jungfrulig asfaltmassa består av stenmaterial, bitumen och tillsatsmedel är återvunnen asfalt värd den jungfruliga massans vikt ton för ton vid utbyte i ett arbetsrecept (Brock & Richmonds, 2007). LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av försöksplanering för att öka kunskap om laserskärningsprocess : En fallstudie enligt DMAIC vid Gestamp HardTech AB i Luleå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marilene Ferreira Svedberg; [2018]
  Nyckelord :laserskärning; DMAIC; DOE; Försöksplanering;

  Sammanfattning : Genom att använda statistiska verktyg kan en ökad förståelse av industriella processer och produkter skapas. En kraftfull metod som kan användas inom processoptimering är Försöksplanering. Trots att industrin behöver denna teknik, används försöksplanering inte tillräckligt. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av rådgivningsprocess mot ökad kundnöjdhet med stöd av Sex Sigma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Tatiana Sheremet; [2018]
  Nyckelord :advisory process; coaching model; customer satisfaction; DMAIC; service quality factors; Six Sigma; coachningsmodell; DMAIC; kundtillfredsställelse; rådgivningsprocess; servicekvalitetsfaktorer; Sex Sigma;

  Sammanfattning : En undersökning från Svenskt Kvalitetsindex har visat på låg kundnöjdhet i en av de svenska storbankerna. Banken har flera kategorier av kunder som ställer olika krav på service. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av robotcell med avseende på cykeltid och framtida produktvariation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sarbast Salih; Abdullah Al-Hamadany; [2018]
  Nyckelord :Lean; Six Sigma; Robotic cell; Narrow sector; Gluing; Window; Cab; Lean; Sex Sigma; Robotcell; Trång sektor; Limning; Glasruta; Hytt;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på monteringslinan i Volvo Construction Equipment (VCE), Hallsberg. Där har man en robotcell som arbetar i samspel med limstationerna 17&18. Utav 4 hyttfamiljer limmas och monteras glasrutor till 3 av hyttfamiljerna manuellt. LÄS MER