Sökning: "Sex sigma"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Sex sigma.

 1. 1. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 2. 2. Hålrumsvariationer vid asfalttillverkning : En fallstudie vid Skanska enligt DMAIC avseende förbättringsmöjligheter vid kalltillsatt asfaltåtervinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Paulina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Asphalt concrete; Void volume; DMAIC; RAP; Split plot; Asfalt; Hålrum; DMAIC; Återvinning; RAP; Split-plot;

  Sammanfattning : Att optimera hålrumshalten i färdig beläggning är essentiellt bland annat för att en vägkonstruktion inte ska få sprickor, spårbildning eller andra deformationer vid temperaturväxlingar  (Monismith, 1992). Eftersom både återvunnen och jungfrulig asfaltmassa består av stenmaterial, bitumen och tillsatsmedel är återvunnen asfalt värd den jungfruliga massans vikt ton för ton vid utbyte i ett arbetsrecept (Brock & Richmonds, 2007). LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av försöksplanering för att öka kunskap om laserskärningsprocess : En fallstudie enligt DMAIC vid Gestamp HardTech AB i Luleå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marilene Ferreira Svedberg; [2018]
  Nyckelord :laserskärning; DMAIC; DOE; Försöksplanering;

  Sammanfattning : Genom att använda statistiska verktyg kan en ökad förståelse av industriella processer och produkter skapas. En kraftfull metod som kan användas inom processoptimering är Försöksplanering. Trots att industrin behöver denna teknik, används försöksplanering inte tillräckligt. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av rådgivningsprocess mot ökad kundnöjdhet med stöd av Sex Sigma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Tatiana Sheremet; [2018]
  Nyckelord :advisory process; coaching model; customer satisfaction; DMAIC; service quality factors; Six Sigma; coachningsmodell; DMAIC; kundtillfredsställelse; rådgivningsprocess; servicekvalitetsfaktorer; Sex Sigma;

  Sammanfattning : En undersökning från Svenskt Kvalitetsindex har visat på låg kundnöjdhet i en av de svenska storbankerna. Banken har flera kategorier av kunder som ställer olika krav på service. LÄS MER

 5. 5. Sex Sigma för kvalitetssäkring av cirkulära processer : En fallstudie vid Carlsbergs hanterings- och tappningsprocess av ölfat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Antonio Kasljevic; Jakob Johansson; [2018]
  Nyckelord :DMAIC; Sex Sigma; Fallstudie; Carlsberg; Kvalitet; Examensarbete; Lean; Ölfat; Hantering och tappning;

  Sammanfattning : Industriellt tillverkande företag har traditionellt använt sig av linjära affärsmodeller där verksamhetens ägandeskap avslutats efter försäljning av produkter. En ökad medvetenhet om jordens begränsade resurser hos konsumenter, organisationer och samhällen har drivit EU att under 2018 introducera en hållbarhetsstrategi som syftar till att främja en övergång mot cirkulära ekonomier. LÄS MER