Sökning: "ahlerup"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet ahlerup.

 1. 1. Kunskap och erfarenhet av att hantera patientens ofria luftväg prehospitalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Robert Ahlerup; Martin Höjman; [2020]
  Nyckelord :Knowledge; experience; airway; airway obstruction; airway management; prehospital; anesthesia nurse; ambulance nurse; Kunskap; erfarenhet; luftväg; ofri luftväg; luftvägshantering; prehospitalt; anestesisjuksköterska; ambulanssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den prehospitala akutsjukvården kan specialistsjuksköterskan möta en stor variation av luftvägsproblematik. Att ställas inför situationer med patienter med ofri luftväg prehospitalt ställer höga krav på specialistsjuksköterskans kunskap och erfarenhet. LÄS MER

 2. 2. En förändrad publik och logik i public service - En netnografisk studie om SVT:s arbete med att nå ut till publiken i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ellen Ahlerup; [2019]
  Nyckelord :social media; network; public service; productive publics; media logic; digitalization; nethnography; TV; crossmedia;

  Sammanfattning : I den här studien undersöker jag hur SVT arbetar i sociala medier för att nå ut till, och interagera med sin publik. Studien syftar till att belysa detta utifrån SVT som public service-företag och hur de når ut till sin publik i ett digitaliserat medielandskap. Ett medielandskap präglat av tvåvägskommunikation i Webb 2. LÄS MER

 3. 3. Annonsering av ett listbyte : En studie om abnorm avkastning och aktielikviditet för listbyten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hans Fredrik Holmgren; Rutger Ahlerup; [2019]
  Nyckelord :NASDAQ Stockholm; abnorm avkastning; aktielikviditet; eventstudie; listbyte;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker abnorm avkastning och aktielikviditet i relation till NASDAQ Stockholms bolagskommitté annonsering av ett godkänt listbyte. Studien omfattar 42 bolag som erhållit bolagskommitténs godkännande att genomföra ett listbyte från den oreglerade marknaden NASDAQ First North till den reglerade marknaden NASDAQ Stockholm mellan januari 2010 och december 2018. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens effekter på de Svenska skivbolagen : Skivbolagens erfarenheter och betydelse i en allt mer digitaliserad värld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Elsa Bynke; Tyra Ahlerup; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; musikindustrin; skivbolag; musik;

  Sammanfattning : Title: The effects of digitization on the Swedish record labels – The record labels viewpoint and significance in a digitalized world Authors: Tyra Ahlerup and Elsa Bynke The past twenty years has brought transformative changes to major industries due to the digitalization. The music industry suffered immensely from these changes when illegal file sharing made the record sales drop which resulted in a crisis for the industry and the record labels. LÄS MER

 5. 5. Poweryogans effekt på psykologisk hälsa - En randomiserad och kontrollerad studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Ahlerup; [2015]
  Nyckelord :Poweryoga; Stress; Ångest; Upplevelsebaserat undvikande; Mindfulness; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this randomized controlled study was to assess the effect of poweryoga on different aspects of psychological health. Poweryoga is a fitness based yoga that has become a frequent occurrence at gyms. LÄS MER