Sökning: "aktiv försäljning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden aktiv försäljning.

 1. 1. Perceived Affordance and Socio-Technical Transition: Blockchain for the Swedish Public Sector

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JOHAN R. JONSSON; [2018]
  Nyckelord :blockchain; distributed ledger technology; public sector; digitalization; socio-technical transition; multi-level perspective; affordance theory; general purpose technology; blockkedja; distribuerad huvudbok; offentlig sektor; digitalisering; socio-teknisk övergång; multinivåperspektiv; görlighetsteori; genombrottsteknologi;

  Sammanfattning : The Swedish public sector is under constant pressure to improve processes and services through further digitalization. Blockchain is a novelty technology which shows promise of enabling functionalities which are desired within the sector. LÄS MER

 2. 2. Distribution i ett fysiskt respektive e-handelsperspektiv - Konkurrensrätten i förändring?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nicolina Erickson; [2014]
  Nyckelord :e-handel; competition law; konkurrensrätt; e-commerce; aktiv försäljning; passiv försäljning; vertikala avtal; EU law; förmögenhetsrätt; EU-rätt; vertical agreement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A majority of the people in the developed world use Internet on a daily basis. There is a shift from physical commerce to e-commerce, meaning that Internet as a market place is growing rapidly. LÄS MER

 3. 3. Gränsen mellan aktiv och passiv försäljning. En analys av konkurrensreglerna på marknaden för anläggningsmaskiner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Wallman; [2012-09-12]
  Nyckelord :Konkurrensrätt;

  Sammanfattning : The essay focuses on the blacklisted restriction of passive sales in the block exemption to Article 101 TFEU on vertical agreements. It confirms the authors' thesis that the distinction between active and passive sales do not cause any problems in the theory, but that the reality shows the opposite. LÄS MER

 4. 4. Förhandlingsretorik : En uppsats om hur skickliga förhandlare övertygar motparten och vilka retoriska medel de använder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Hille Bergell; [2011]
  Nyckelord :Negotiation; Sales; actio; aptum; active silence; Förhandling; försäljning; actio; aptum; aktiv tystnad;

  Sammanfattning : This essay is about exploring the rhetorical business negotiation process. The aim has been to find out how skilled salespeople stand out, and what rhetorical means they use to convince the other party. For this study, a qualitative research interview was applied and altogether five vendors in three different industries were interviewed. LÄS MER

 5. 5. Norra Skogsägarnas position som trävaruleverantör : en marknadsstudie mot bygghandeln i Sverige och Norge

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Robert Holmgren; [2011]
  Nyckelord :Kundvärde; Bygghandel; Servicegrad; Trävaruleverantör;

  Sammanfattning : Kundanpassningar inom den svenska sågverksnäringen är nödvändigt för att stärka branschens konkurrenskraft. Dock innebär kundanpassningar resurskrävande investeringar genom hela värdekedjan från skog och industri till marknad. Investeringarna bör baseras på god kunskap om vad kunderna efterfrågar. LÄS MER