Sökning: "analog tolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden analog tolkning.

 1. 1. Kontrollansvaret möter hinderbestämmelsen i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Jarlung; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; entreprenadrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Standardavtalet AB 04 är ofta underliggande avtalsunderlag för utförandeentreprenader. Tolkning av standardavtal grundas på, om en gemensam partsavsikt saknas, en analys av villkorets ordalydelse, avtalets systematik och dess ändamålsskäl. LÄS MER

 2. 2. Retentionsrätt av lösa saker och immaterialrätter – En borgenärs dilemma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lowe Lossing; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; sakrätt; retentionsrätt; detentionsrätt; preskription; köplagen; konnexitet; panträtt; äganderättsförbehåll; patent; CISG; handelsbalk; förmånsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns ett antal faktorer som krävs för att en ekonomi ska kretsa fritt utan störningar eller stagnation. Några av dessa faktorer är förstås på nationalekonomisk basis, andra är juridiska. LÄS MER

 3. 3. An Investigation of how Digital BIM-objects can be a Competitive Strategy for Material Suppliers in the Construction Industry.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Charlotte Bredberg; [2020]
  Nyckelord :BIM; Building Information Modelling; Digital BIM-objects; Material Supplier; Merchandiser; Digitalization; Competitive Strategy; Procurement; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The construction industry has in general been rather slow in its implementation of new digital solutions compared to other industries. To date, only a handful of material suppliers are offering a service of so-called digital BIM-objects of their products. LÄS MER

 4. 4. Rättstillämpningens enhetlighet : En analys av objektiva ändamålsövervägandens tillämpning i tingsrätt och Högsta domstolen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olof Löfvenberg; [2019]
  Nyckelord :Application of the law; Procedural Law; The Supreme Court; Jurisprudence; Rättstillämpning; Processrätt; Högsta domstolen; Allmän rättslära;

  Sammanfattning : Rättstillämpningens enhetlighet i tingsrätt och Högsta domstolen (HD) är en utgångspunkt som kommer till uttryck genom regleringen av rättskipningen i RF och av instansordningen i RB. Däremot talar flera utomrättsliga faktorer för att rättstillämpningen ändå kan skilja sig åt mellan tingsrätterna och HD. LÄS MER

 5. 5. The Dissipating Energy Flow method for analysing generator contribution to power system damping -- evaluation and interpretation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Hampus Möller; [2019]
  Nyckelord :Electromechanical oscillations; small-signal stability; energy flow; PMU measurements; forced oscillations; dissipating energy.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Electromechanical oscillations is a power system phenomenon where generator rotors oscillate, leading to oscillatory power flows. Damping of such oscillations is important for system stability. Forced oscillations is a special case where one faulty component is the source of the oscillation. LÄS MER