Sökning: "analys reality-tv"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden analys reality-tv.

 1. 1. Det sticker i folk ögon när kvinnor har makt : En multimodal kritisk diskursanalys om gestaltningen i reality-programmet Svenska Powerkvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Söderberg; Elin Persson; [2022]
  Nyckelord :Genus; könsstereotyper; makt; Svenska Powerkvinnor; MCDA; medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelse för hur kvinnor gestaltas i reality-tv utifrån genus, maktperspektiv och könsstereotyper via en multimodal kritisk diskursanalys. Reality-programmet som den här studien kommer analysera är Svenska Powerkvinnor. LÄS MER

 2. 2. "Hon är också en riktig hard worker" : En semiotisk analys av realityserien Svenska powerkvinnor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emmy Mannelqvist; [2022]
  Nyckelord :Reality-tv; women; popular culture; stereotypes; gender; gender norms; the male gaze; semiotic;

  Sammanfattning : This essay has studied how successful women are portrayed in the reality show Swedish power women. The purpose was to examine if stereotypes and gender norms are reproduced or challenged. Theoretical perspectives such as gender, gender norms, stereotypes and the male gaze were used to investigate the portrayal of successful women. LÄS MER

 3. 3. Ett segregerande skådespel : president Trumps visuella kommunikation på Twitter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Amanda Roskvist; [2021]
  Nyckelord :Donald Trump; Twitter; politik; populärkultur; Trumpism; skådespel; konvergenskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie innefattas av en kvalitativ visuell analys av sex videor delade av Donald Trump på Twitter under hans tid som president 2016–2020. Samtliga delar av analysmaterialet innehar drag av populärkulturens och i synnerhet reality-genrens logik, narrativ och roller. LÄS MER

 4. 4. DET LILLA EXTRA - En kvalitativ undersökning av dejtingprogram i senmoderniteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Hassan; [2020-10-20]
  Nyckelord :Kärlek; dejting; dejtingprogram; senmodernitet; reality-TV; tematisk analys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa mediebilden av kärlek i svenska dejtingprogram. Teori: Anthony Giddens senmodernitet. Eva Illouz, Byung-Chul Han, Emma Engdahl och Zygmunt Baumans teorier kring samtida kärlek och dejting - oförmågan att se “den andre” och kärlekens kommersialisering. Metod: Kvalitativ, tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Snubbar med klass – en semiotisk analys av bilder från Instagramkontot Snubbarinreder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Pablo Lind; [2020]
  Nyckelord :Instagram; Klass; Semiotik;

  Sammanfattning : My study contains a semiotic analysis of two photos posted by the Instagram account Snubbarinreder, an account that posts photos of homes allegedly belonging to men. There are clear tendencies on the account to portray men as heavy consumers of alcohol and video games alongside a general inability or disinterest in caring for a home. LÄS MER