Sökning: "bokhistoria"

Visar resultat 11 - 11 av 11 uppsatser innehållade ordet bokhistoria.

  1. 11. Lantbrukets maskinkataloger : en reklamanalys under tidsperioden 1920-1965

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

    Författare :Kristina Alsvold; [2006]
    Nyckelord :archivistics; library science; information; Documentation; postorderkataloger; kataloger; reklam; reklamanalys; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar kataloger för lantbruksmaskiner för att undersöka hur och vad som gör dessa till reklam genom reklamkännetecknande variabler som bild, text och argument. Dessutom jämförs katalogerna med postorderkataloger... LÄS MER