Sökning: "bristtäckningsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet bristtäckningsansvar.

 1. 1. Hur kan en skuldsatt make skydda sin egendom från borgenärerna genom bodelning och gåva? : Vad kan borgenärerna göra för att skydda sig från gäldenärens kringgående?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Amanda Kjölsrud; [2015]
  Nyckelord :Bodelning; bodelning under bestående äktenskap; gåva; familjeföretag; aktiebolag; borgenärsskydd; äktenskapsbalken; bristtäckningsansvar; konkurslagen; återvinning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Värdeöverföringar, återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar i koncernkontosystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Rudberg; [2015]
  Nyckelord :Associationsrätt; bolagsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar : En studie i huruvida en bank kan komma att åläggas ansvar enligt ABL 17:6 och 17:7

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Johanna Karlsson; Aida Zellama; [2013]
  Nyckelord :Återbäringsskyldighet; bristtäckningsansvar; bank; pant; borgen; koncernkonto;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Styrelseledamotens bristtäckningsansvar - särskilt om förlikning och jämkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalie Lindgren; [2011]
  Nyckelord :Aktiebolagsrätt; avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Värdeöverföringar av olika slag från ett aktiebolag kan innebära risker för såväl bolagets borgenärer som enskilda aktieägare. Borgenärerna exponeras för en större risk ju mindre kapital som finns kvar i bolaget till betalning av deras fordringar. LÄS MER

 5. 5. Likvidation av aktiebolag. Särskilt om likvidators roll och ansvar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Schånberg; [2008]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att ett bolag går i likvidation kan ha flera anledningar. Det kan vara bolagsstämmans eget val eller ett beslut som Bolagsverket eller allmän domstol fattat på grund av att bolaget har vanskötts, så kallade tvångslikvidationer. LÄS MER