Sökning: "consumer desire"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden consumer desire.

 1. 1. Native Advertising - Don't Mislead Don't Misread : A Research of Brand Disclosure Effect on Consumers’ Native Ad Recognition Ability

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Julia Fagerström; Elin Hultin; [2020]
  Nyckelord :Native Advertising; Brand Disclosure; Ad Disclosure; Eye-tracking; Ad Recognition Ability; Ad Recognition;

  Sammanfattning : Background: Online marketing tactics designed to have a minimized impact on consumer experience have emerged recently whereas native advertising is one concept. Native advertising is an approach designed to decrease interruptions in consumers’ online experience by matching the form and functions of the platform in which the advertisement appears. LÄS MER

 2. 2. Den (o)önskade marknadsföringen : Vill konsumenten ha en relation?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linda Fröling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport utgår från enkätbaserad studie gjord ur konsumentperspektiv där respondenterna utgörs av konsumenter som är medlemmar i minst en kundklubb. Enkäten har med marknadsdrivet synsätt visat vad konsumenterna subjektivt anser fungerar samt ej fungerar avseende reklamutskick från vederbörandes kundklubb. LÄS MER

 3. 3. Analyzing potato protein isolates for their potential in developing meat analogues

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Jade Yu Lan Schut; [2020]
  Nyckelord :potato protein isolates; meat analogues; meat alternatives; rapid visco analyzer; high moisture extrusion; textured vegetable proteins; food technology; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To keep up with the rapidly increasing global population, a significant increase in production of protein foods is required. The environmental impact of the meat industry, in combination with consumer awareness, calls for this food production to become more sustainable. LÄS MER

 4. 4. “För mig är det varumärket och dess status som skapar värde” : En studie om vad en kändis bidrar med i marknadsföring för exklusiva varumärken riktad till män

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Hamnström; Roza Arosh; [2020]
  Nyckelord :Celebrity endorsement; Marketing; Desire;

  Sammanfattning : Advertisements are today a large part of our daily lives, making marketing increasingly complex and hard to navigate for companies seeking to catch our attention. One way of engaging with consumers is with the help of celebrities, via so called celebrity endorsements. LÄS MER

 5. 5. Ett retuscherat skönhetsideal - En kvalitativ studie om kvinnors syn på retuscherade kroppar och dess samband till köplust

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Vendela Wilthorn; Astrid Lund; [2020]
  Nyckelord :Retusch; Attityder; Skönhetsideal; Reklam; Köplust; Idealkroppar;

  Sammanfattning : Studien undersöker en grupp kvinnliga konsumenters (16–26 år) attityd till skönhetsideal och bildmanipulation i marknadsföringssammanhang 2020. Studien analyserar potentiella konsumenters inställning till retuscherade- och oretuscherade bilder för att se om det finns ett samband till deras köplust. LÄS MER