Sökning: "digitala miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden digitala miljöer.

 1. 1. Not like other girls? : en kvalitativ undersökning av förhandlingen av femininitet i digitala feministiska miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Johansson; Fanny Lindén; [2019]
  Nyckelord :Femininitet; feminism; postfeminism; digitala miljöer; sociala medier; memes; Reddit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur femininitet förhandlas i digitala feministiska miljöer genom en fallstudie av Redditforumet r/notliketheothergirls. På forumet, som har en påstådd feministisk prägel, publicerar redditanvändare en grupp uppmärksammade memes som benämns notlikeothergirls-memes i syfte att diskutera och kritisera dessa. LÄS MER

 2. 2. The spark of a paracrisis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Benjamin Teir; Melica Flygelholm; [2019]
  Nyckelord :paracrisis; new social movements; discourse; Arla; social media; strategic communication; framing; image repair theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis written within the field of strategic communication and digital media, aims to understand how discourse constructs the paracrisis prevailing on the dairy corporation Arla's Instagram account. A social constructivist perspective to reality and a hermeneutic approach to meaning has been the frame of reference for this study. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg som lärandeverktyg i förskolans undervisning : En studie med anledning av ett förtydligat läroplansuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hallqvist-Lembke; Veronika Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; lärandeverktyg; undervisning; förskollärare; förskola; multimodalt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring digitala verktyg för lärande med anledning av formuleringarna i förslaget till ny läroplan. Frågeställningarna var: Vilka uppfattningar har förskollärarna om digitala verktyg för lärande? Vilka möjligheter och utmaningar i undervisningen anser förskollärarna att det utökade uppdraget kan innebära? Metoden som användes för undersökningen var semi-strukturerade intervjuer av verksamma förskollärare med särskild kunskap om och intresse för digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Skrivande i en ny tid : En undersökning av digitala och multimodala inslag i skrivandet i gymnasieskolans svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Josefin Morsing; [2018]
  Nyckelord :designteoretiskt perspektiv; digitalisering; medieekologi; multimodalitet; skrivande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka vilken typ av texter eleverna skriver i gymnasieskolans svenskämne med ett vidgat språkbegrepp. Utifrån ett multimodalt och designteoretiskt perspektiv har de skrivaktiviteter som eleverna erbjudits undersökts för att synliggöra spänningar på olika nivåer. LÄS MER

 5. 5. ETT LYCKAT KUNDBEMÖTANDE -UTIFRÅN BANKENS FRONTPERSONALS PERSPEKTIV. : En kvalitativ studie om frontpersonalenssubjektiva upplevelser utifrån inre motivationgentemot kundbemötanden.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Kihl Olsson; Julianna Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Kundbemötande; Frontpersonal; Inre-motivation;

  Sammanfattning : I cirka tjugo år har det pågått en omfattande digitalisering av världen, där institutioner, myndigheter, organisationer och andra företag har flyttats (verksamheten omplacerades) i större grad från att vara en fysisk kontakt till att bli en digital kontakt. Begreppet “digitalisering” formuleras av Kamery & Pitts (2002, s. LÄS MER