Sökning: "employees’ assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden employees’ assessment.

 1. 1. The Quest for Accurate Inventory Records - A case study of the scrap management process at a Swedish manufacturing company in the automotive industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonas Pälvärinne; Jonathan Johansson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Inventory record inaccuracy; inventory management; operational trade-off; manufacturing strategy; mixed methodology;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 3. 3. När får arbetsgivare omplacera arbetstagare? - En undersökning av arbetsgivares och arbetstagares rättigheter respektive skyldigheter i två omplaceringssituationer inom privat sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Gynnerstedt; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; omplacering av arbetstagare; relocation of workers; civilrätt; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the Swedish labor law system, there are mainly two types of relocation situations. The first is that employers, by virtue of their management right, can relocate employees within the framework of their work obligation. This can be done without any imminent risk of termination of employment. LÄS MER

 4. 4. Supply Risk Management as a means of achieving World Class Commodity Management

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Fred Westerberg; Truls Nörgaard Grytli; [2020]
  Nyckelord :Proactive Supply Risk Management; Risk Management; Supply Chain Management; Sourcing; Commodity Management; Single Case Study; Survey; Axis Communication AB; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background Axis Communications AB is a network surveillance company based in Lund, Sweden, that has experienced steady growth for several years. Axis has no own manufacturing and instead utilize contracted manufacturers around the world. LÄS MER

 5. 5. REPRESENTATIV BYRÅKRATI : En kvalitativ studie om tjänstepersoners upplevelser av representation vid yrkesutövning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Treska Hussain; [2020]
  Nyckelord :Representation; bureaucracy; bureaucrats; public official; public administration; Representation; byråkrati; närbyråkrater; tjänstepersoner; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Utifrån lagen ska en tjänsteperson vara saklig och opartisk i sin bedömning och utredning av ärenden. Samtidigt som det är viktigt med mångfald och representation i offentlig förvaltning för demokratin enligt forskare. Detta för att klienter ska känna en samhörighet med tjänstepersonerna. LÄS MER