Sökning: "företagskultur och arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden företagskultur och arbetsmiljö.

 1. 1. Tänk om - tänk rätt : en kvalitativ uppsats om att vara en attraktiv arbetsgivare för den yngre generationens medarbetare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Ekman; [2019]
  Nyckelord :attract; competence development; flexibility; relationships; work environment; attrahera; kompetensutveckling; flexibilitet; relationer; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Due to the technical development, employers will face tough challenges in recruiting the right staff. It is important that employers succeed in employing employees who possess the skills that may be of relevance to the future transformation of working life. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning i kreativa processer -En förutsättning eller en begränsning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Leander; Madeleine Einarsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Management Control Systems; Ekonomistyrning; Kreativitet; Levers of Control;

  Sammanfattning : Titel: Ekonomistyrning i kreativa processer - En förutsättning eller en begränsning?Problem: Ekonomistyrning och kreativitet är två viktiga drivkrafter för organisatoriskframgång och det är därför viktigt att förstå hur dessa drivkrafter kan samverka. Det finnsdock delade meningar om relationen mellan ekonomistyrning och kreativitet. LÄS MER

 3. 3. Stressprevention & Agil transformation : Prevention av organisatoriska rotorsaker till stress genom införandet av det Agila arbetssättet inom en högteknologisk multinationell svensk koncern

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Minanda Fritz; [2018]
  Nyckelord :agile methods; ergonomics; organizational development; organisational development; organizational and social work environment; agile; organizational stress; stress prevention; scrum; autonomous groups; democratization; leadership; systematic work environment; systematic psychosocial work environment; efficiency; efficient production processes; stressprevention; Företagshälsovård; KBT; rehabilitering; stressbehandling; stressforskning; ledningsgrupp; IT-konsult; systemutveckling; syfte och värderingar; företagskultur; organisationskultur; primär stressprevention; stressprevention; KANBAN; agil; agilt; agilt arbete; agil transformation; organisationsutveckling; konsultativt ledarskap; LEAN; KAIZEN; effektivitet; agilt ledarskap; coachande ledarskap; hållbart ledarskap; ergonomi; organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk stress; agila arbetsmetoder; skrum; självstyrande grupper; demokratisering; ledarskap; systematiserat psykosocialt arbetsmiljöarbete; effektivitet; effektiva produktionsprocesser; scrum;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Royal School of Technology (KTH) was hired to conduct a pilot study project on stress prevention, "Stress Prevention Project" in a Swedish high-tech global manufacturing company with headquarters in Sweden. The aim was to identify the root causes of stress among employees at the organizational level and to offer a way to prevent the root causes. LÄS MER

 4. 4. Företagskulturens betydelse för millennials arbetsmotivation : En kvalitativ studie som belyser hur värdet av företagskulturen förändras mellan olika arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Olsson; Johanna Tysell; [2018]
  Nyckelord :millennials; företagskultur; motivation; livslångt lärande; arbetslivsideal;

  Sammanfattning : Näringslivet har identifierat en problematik på dagens arbetsmarknad i hur företag ska kunna rekrytera, behålla och motivera generationen millennials. Dessa individer värdesätter andra saker hos arbetsgivaren mot tidigare generationer, främst relaterade till företagskulturen. LÄS MER

 5. 5. Designkoncept i kontorsmiljö : Rumslig gestltning med berättarteknik i fokus

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Malin Westöö; [2017]
  Nyckelord :Storytelling; corporate storytelling; spatial design; concept; stories; branding; Corporate storytelling; storytelling; informationsdesign; historier; retorik; berättaraktivitet; narrativ; berättelser; företagskultur; kultur; kommunikation; rum; rumslig miljö; persona; rumsligt berättande; marknadsföring; företag; organisation; arbetsplats; koncept; inredning; design; ABB; arbetsmiljö; identitet;

  Sammanfattning : This is a study about how storytelling can be used in office environments to communicate the corporate culture. The concept corporate storytelling has been questioned by organisations and company’s weather the purpose is to sell products or trademarks. LÄS MER