Sökning: "fiol pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fiol pedagogik.

 1. 1. "Vi spelar stråk" : observationsstudie av gruppundervisning i fiol vid kulturskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johanna Östling; [2018]
  Nyckelord :swedish municipal school of arts; group teaching; violin; viola; observation; didactic; social semiotic; kulturskola; gruppundervisning; fiol; altfiol; observationsstudie; didaktik; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Detta arbete är en observationsstudie av gruppundervisning i fiol och altfiol vid kulturskolan. Till undersökningsobjekt valdes gruppundervisning i fiol och altfiol. LÄS MER

 2. 2. Hur får elever motivation till att lära? : en jämförande studie av Kulturskolan och Lilla Akademien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elin Lindberg; Christina Ersson; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Violine; Practise; Kulturskolan; Lilla Akademien; Violin teaching; Music teaching; Pedagogy in music; Motivation; Fiol; Övning; Kulturskola; Lilla Akademien; Fiolundervisning; Musikundervisning; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how students get their motivation to learn. How two different schools, Kulturskolan in Stockholm and Lilla Akademien, practises motivation when they teach the violin. The method was field studies and qualitative interviews. LÄS MER

 3. 3. Ergonomi och mental närvaro i samspel för en hållbar kropp : en fallstudie om kulturella verktyg och metoder för ett ergonomiskt musicerande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Caroline Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Music ergonomics; music education; music therapy; violin; mental presence; mental training; relaxation; Ki-communication.; Musikergonomi; musikpedagogik; musikterapi; fiol; mental närvaro; mental träning; avspänning; Ki-kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och utvärdera kulturella verktyg och metoder som ingående komponenter i en strategi för ett ergonomiskt musicerande avseende främst stråkmusiker. Studien är metodologiskt genomförd som en fallstudie med semi-strukturerade kvalitativa intervjuer i kombination med observationer och tidigare insamlat datamaterial. LÄS MER

 4. 4. Att spela fiol med hela kroppen : en studie i Jonny Solings pedagogiska metoder

  L3-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusikKungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Caroline Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Fiol; fiolundervisning; fiolpedagog; folkmusikpedagogik; instrumentalpedagogik; ergonomi; mental träning; fallstudie; kvalitativ intervju; kulturpsykologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mellan fiol och cembalo : Att arrangera Johann Sebastian Bachs andra fiolsonat BWV 1003 för klassisk gitarr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johan Söllscher; [2014]
  Nyckelord :Bach; gitarr; arrangemang; BWV 1003; fiolsonat; transkribering;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete har handlat om att arrangera tre satser ur Johann Sebastian Bachs andra fiolsonat, BWV 1003, för klassisk gitarr. Till min hjälp hade jag dels Bachs originalkomposition av sonaten men också ett arrangemang för cembalo förmodligen gjort av Wilhelm Friedemann Bach (Nicholas 2009). LÄS MER