Sökning: "fysikaliska fenomen i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fysikaliska fenomen i förskolan.

 1. 1. Naturvetenskaplig förståelse : Hur förskollärare tolkar och omsätter kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emilia Forsberg; Jessica Persson; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Kemiska processer; Fysikaliska fenomen; läroplansteori; Förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund Kemiska processer pågår i allt det som kallas liv och hela vår omvärld består av fysikaliska fenomen. I förskolans verksamhet ska barn få möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse för kemiska processer och fysikaliska fenomen. LÄS MER

 2. 2. Fysikundervisning i förskolan - En kvalitativ studie om pedagogens kunskap och material i fysikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hawazin Saied Swady Muhssen; [2018]
  Nyckelord :Undervisning; fysik; ämneskunskaper; ämnesdidaktiska kunskaper; material;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva om fysikundervisning i förskolan. Syftet i studien är att undersöka hur fysikundervisning sker i förskolan. PISA och TIMMS undersökningar visar på att Sverige har låga resultat i ämnen naturvetenskap och fysik jämfört med andra länder. LÄS MER

 3. 3. På resa genom Sverige : Ett brädspel om Sveriges natur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Henrik Fjärstedt; Sara Svedberg; [2018]
  Nyckelord :Brädspel; Flora och Fauna; Förskola; Förskollärare; Naturfenomen; Proximala utvecklingszonen; Sociokulturell teori; Spelmekanik;

  Sammanfattning : ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse förnaturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter,djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket 2016) En väg till lärande är spel och liksom lekar kan spel motivera till lärande genom glädje (Hromek & Roffey, 2009). Detta arbete beskriver hur ett spel som främjar lärande genom glädje har utvecklats och utvärderats. LÄS MER

 4. 4. I mötet med fysik : En posthumanistisk studie om barns oförutsedda möten med fysik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Häger; [2017]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; agentisk realism; intra-aktion; naturvetenskap; fysik; post-humanism;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i en kvalitetsgranskningsrapport från Skolinspektionen som visar på att arbetet med naturvetenskap i förskolan är bristfälligt på en fjärdedel av de förskolor som undersökts i granskningen samt att det naturvetenskapliga arbete som sker ofta är begränsat till vissa fält, så som djur och natur. I relation till denna rapport bygger studien också på tidigare forskning inom bland annat det förskoledidaktiska fältet med fokus på naturvetenskap och barns möten med olika fysikaliska fenomen. LÄS MER

 5. 5. Fysik och Teknik i förskolan : Barnens diskussion om fysikaliska och tekniska fenomen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Bjuhr Dorotea; [2017]
  Nyckelord :communication; kids; physics; preschool; teamwork; technology; barn; förskola; fysik; kommunikation; samspel; teknik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barnen i förskolan diskuterar sina kunskaper i ämnena fysik och teknik, samt om de använder fysikaliska och tekniska fenomen när de försöker att lösa ett konstruktionsproblem. Studien är utförd på en förskola i ett brukssamhälle i Sverige där fjorton barn i ålder 3 till 6 år deltog. LÄS MER