Sökning: "hanna mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden hanna mårtensson.

 1. 1. "Men vi kvinnor, vi har ju det här duktig flicka-syndromet, herregud om vi kunde släppa det" : En kvalitativ studie om upplevelser av stressförebyggande arbete och görandet av kön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Mårtensson; Martina Kröger; [2020]
  Nyckelord :social work; social worker; illness; work related stress; work load; gender; women dominated; feminised; social services; doing gender; socialt arbete; socialsekreterare; handläggare; enhetschefer; ohälsa; arbetsrelaterad stress; arbetsbelastning; genus; kön; kvinnodominerat; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå hur enhetschefer, socialsekreterare och handläggare upplever att organisationen arbetar förebyggande i förhållande till arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress samt hur kön görs i relation till detta. I det inledande kapitlet lyfts att stressrelaterade besvär har ökat de senaste åren, framförallt bland kvinnor, samt att studier visar att ohälsa och stress är tätt sammankopplade. LÄS MER

 2. 2. Barnfattigdomen och dess konsekvenser - ett folkhälsoproblem. En litteraturbaserad studie med ett barnrättsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Hanna Mårtensson; [2018-09-20]
  Nyckelord :Barnfattigdom; barn; ungdomar; ekonomisk utsatthet; effekter; Child poverty; child; adolescence; economic vulnerability; effects;

  Sammanfattning : Background: Child poverty is a globally extensive issue that was first brought up within the Swedish public sector in the early 1990’s. The income gap in Swedish increases and recent surveys show that 12 per cent of Swedish children live with financial vulnerability. LÄS MER

 3. 3. Landskapsarkitekter som samordnare : en studie av hur väl studenterna inom landskapsarkitektur förbereds för arbetet som samordnare i miljökonsekvensbeskrivningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :miljökonsekvensbeskrivning; landskapsarkitektur; samordnare; utbildning; sakkunskap;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter har länge haft en självklar roll som samordnare i miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Bakgrunden är att detta är processer kopplade till planprocessen av ett projekt, ett område som denna yrkesgrupp även kan medverka i. LÄS MER

 4. 4. Livsstilsrådgivning till personer med diabetes typ II - Sjuksköterskans perspektiv. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Mårtensson; Matilda Thulin; [2017]
  Nyckelord :Diabetes typ II; Sjuksköterska; Livsstilsrådgivning; Ansvar; Motivation; Kunskap; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Diabetes typ II är en sjukdom där insjuknandet ökar påtagligt runt om i världen. Sjuksköterskan har en viktig roll i livsstilsrådgivning för att motivera personen med diabetes typ II till att bli aktiv i sin egenvård. LÄS MER

 5. 5. Passformsgrund för jacka : Att anpassa konstruktion och gradering för en icke normativ målgrupp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Mårtensson; [2016]
  Nyckelord :Mönsterkonstruktion; passform; gradering; äldre; större storlekar;

  Sammanfattning : Att vara över 50 år och ha en kroppsform som inte är timglasformad kan ge problem med att hitta kläder med bra passform eftersom det är så få varumärken som anpassar sina kläder till denna målgrupp (Nordiska ministerrådet 2009). Tillverkarna tar oftast inte hänsyn till den förändring som sker när kroppen åldras eller det faktum att kroppen nödvändigtvis inte behåller samma kroppsform när den växer. LÄS MER