Sökning: "historiebruk populärkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden historiebruk populärkultur.

 1. 1. Populärkultur på gymnasiet : Fornnordisk mytologi i utvalda filmer och tvspeli religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Alva Lejon; [2021]
  Nyckelord :Fornnordisk mytologi; populärkultur; gymnasieskolan; film; tv-spel; historiebruk; didaktik; flipped classroom;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka hur den fornnordiska mytologin framtsälls i vissa utvaldafilmer och tv-spel samt hur dessa kan användas i den svenska religionsundervisningen pågymnasiet. För att undersöka detta har sju olika filmer samt två tv-spel analyserats utifrån ettdidaktiskt perspektiv och utifrån teorierna cultural memory och det kommersiellahistoriebruket. LÄS MER

 2. 2. En formell titt på informell svensk historia - en analys av populära internationella forums brukande av svensk historia genom internet memes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Simon Torffvit; [2021]
  Nyckelord :Sverige; Svensk; Historia; Sweden; Swedish; History; Popular; Populära; Populär; Meme; Memes; Internetfenomen; Internetmeme; Internetmemes; International; Forums; Sociala medier; Sociala; Medier; Bild; Bilder; Analys; Kvalitativ; Social media; Social; Media; Reddit; Facebook; Twitter; Instagram; Historiebruk; Bildanalys; Use of history; Picture; Image; Analysis; Vikingatiden; Vikings; Stormaktstiden; Sabaton; Karl XII; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som huvudsakliga frågeställning att besvara frågan om hur svensk historia gestaltas och brukas i populära memes på internationella forum, och varför den gestaltas och brukas på dessa sätt. Uppsatsen kommer fram till att den mest förekommande aspekten av svensk historia är vikingatiden, följt av 1900-talets utrikespolitik, stormaktstiden och kontemporär svensk kulturhistoria. LÄS MER

 3. 3. Populärkultur i undervisningen : Lärare och elevers uppfattning om populärkultur och historiebruk i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Daniel Islander; [2020]
  Nyckelord :Populärkultur; identitet och meningsskapande; historiebruk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar populärkultur i undervisning igymnasieskolan ifrån ett identitets- och meningsskapande perspektiv.Syftet med undersökningen är att undersöka vilket förhållningssätt lärareoch elever har om populärkultur i undervisningssyfte. LÄS MER

 4. 4. What's not to like? : Historiebruk kring Ivan Aguéli 1920-2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan Aguéli; use of history; culture of history; symbolic figure; Ivan Aguéli; historiebruk; historiekultur; symbolgestalt;

  Sammanfattning : This essay studies the use of history concerning the Swedish nineteenth century painter Ivan Aguéli. It places itself in the field of didactics of history where, in this case, the use of history on a societal scale is being analyzed. LÄS MER

 5. 5. Populärkultur i undervisningen : Lärare och elevers uppfattning om populärkultur och historiebruk i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Daniel Islander; [2020]
  Nyckelord :Populärkultur; identitet och meningsskapande; historiebruk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar populärkultur i undervisning i gymnasieskolan ifrån ett identitets- och meningsskapande perspektiv. Syftet med undersökningen är att undersöka vilket förhållningssätt lärare och elever har om populärkultur i undervisningssyfte. LÄS MER