Sökning: "hrm och motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden hrm och motivation.

 1. 1. COUNTING CARROTS... : A quantitative cross-section study on the distribution of motivation incentives in Central Stockholm's banks according to bank-employees

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Frank B. Francisson; [2020]
  Nyckelord :Motivation incentives; Incentives variability; Bank-employees; Employee benefits; Human resource management HRM ; Financial corporations or firms;

  Sammanfattning : Counting Carrots… as this cross-section study is entitled studied the distribution of motivation incentives in Central Stockholm’s banking sector and if it varied for different groups of bank-employees, according to bank-employees. This variation in the distribution of employee benefits was examined quantitatively in accordance to three explanatory variables: 1 – Job position, 2 – Bank size and 3 – the Gender of respondents. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility and its Effect on Employee Retention Intention : A QUANTITATIVE STUDY OF EMPLOYEE NEEDS, MOTIVATION FACTORS AND HYGIENE FACTORS

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Pia Sophie Paulsen; Bulathsinghalage Erandika Perera; Mohamad Hasan Kaddoura; [2020]
  Nyckelord :CSR; HRM; employee retention; employee satisfaction; employee needs;

  Sammanfattning : ABSTRACT    Date:              06.06. LÄS MER

 3. 3. Tim- och tillsvidareanställdas upplevelse av motiverande gruppdynamik i en restaurangverksamhet : En komparativ studie av anställningsformerna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Malin Brissman Sjögren; Katarina Rapp; [2020]
  Nyckelord :Gruppdynamik; Motivation; HRM inom restaurangbranschen; Anställningsformer; Upplevelser; Restaurangbranschen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samverkan inom internationella HR-funktioner : Vilka faktorer främjar respektive hindrar att samverkan ska bidra till en ökad känsla av sammanhang och självtillit?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Olofsson; Fredrik Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; HRM; SIHRM; International collaboration; KASAM; Self-efficacy; Social exchange theory; Samverkan; HRM; SIHRM; Internationell samverkan; KASAM; Självtillit; Sociala utbytesteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie har ämnat undersöka vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar att internationell samverkan kan påverka HR-medarbetares känsla av sammanhang och självtillit samt vilka effekter det kan resultera i. Metod: Studien bygger på en abduktiv ansats och forskningsfrågorna har besvarats genom en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Målstyrning inom kunskapsföretag : Ett nytt förhållningssätt till målstyrning som förbättrar arbetsprestationer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Peter Mörke; [2018]
  Nyckelord :Målstyrning; Performance Management; Arbetsengagemang; Arbetsmotivation; Arbetsprestation; Self-efficacy;

  Sammanfattning : I dagens föränderliga värld behöver företagen i en ökad utsträckning ta tillvara på medarbetarnas engagemang och motivation i arbetet. Inom HRM och i företag har länge målstyrning använts för att öka prestationsförmågan hos de anställda och förbättra företagens resultat. LÄS MER