Sökning: "informationssystem företag"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden informationssystem företag.

 1. 1. Användande av digitala informationssystem för att bevara kunskap i företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sara Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Undersökning om Employer Branding: En fallstudie i IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Claudia Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; employer value proposition; intern employer branding; extern employer branding;

  Sammanfattning : På grund av en mindre befolkningsmängd, nya informationsflöden och ökad konkurrens om medarbetare med rätt kompetens står dagens IT-företag inför en ny utmaning; att attrahera och bibehålla medarbetare. Här kommer employer branding in i bilden, employer branding kan översättas till arbetsgivarmarknadsföring och är ett arbete som företag utför för att öka dess status på arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Optimerad schemaläggning av mötesbokningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Viktor Andersson; [2020]
  Nyckelord :Microsoft Outlook API; Schedule optimization; Target function; Web application; Authentication protocol; Java; JSP; JSON; Spring Boot; Microsoft Outlook API; Schemaläggningsoptimering; Målfunktion; Webbapplikation; Autentiseringsprotokoll; Java; JSP; JSON; Spring Boot;

  Sammanfattning : Kommunikation är en grundpelare för alla verksamheter och företag där möten är ett av de primära sätten för att samtala och fatta gemensamma beslut. Problemet som kan uppstå i samband med att en bokning av ett möte ska utföras är att försöka finna en tid då alla önskade mötesdeltagare kan delta vilket kan vara en tröttsam och tidskrävande process om många deltagare ska ingå i mötet. LÄS MER

 4. 4. Att förhindra nätfiske på Internet

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Karl Thunström; [2020]
  Nyckelord :Nätfiske; Internet; självtest; förhindra; bedrägeri;

  Sammanfattning : Enligt BRÅ så har antalet bedrägerier över Internet ökat de senaste åren, och enligt Google så har deras system blockerat 18 miljoner Malware och nätfiskemail som är relaterade till COVID-19 varje dag. Detta arbete har med hjälp av en enkätundersökning och en intervju undersökt hur goda kunskaper olika personer har kring bedrägerier via Internet samt undersökt om en hemsida med information och ett självtest kan förbättra kunskaperna. LÄS MER

 5. 5. Ökad förståelse för relationen mellan elektronisk handel och hållbarhet : En fallstudie gjord på svenska, exporterande B2B företag i Malaysia

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Therése Andrén Eggeborn; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; electronic B2B commerce; Triple bottom line; sustainability dimensions; Hållbarhet; elektronisk B2B handel; Triple bottom line; hållbarhetsdimensioner;

  Sammanfattning : Introduction: Sustainability issues are getting more and more attention. A common framework for working with sustainability is based on the three dimensions of social sustainability, environmental sustainability and economic sustainability. The goal of the sustainability model is to achieve a balance between the dimensions. LÄS MER