Sökning: "informerande inlägg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden informerande inlägg.

 1. 1. Innehållet räknas : När marknadsföring skapar varumärkestillit och varumärkeslojalitet

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Albin Bergh; [2019]
  Nyckelord :Social media; digital marketing; content marketing; consumers; value creation; brand trust; brand loyalty; informative posts; personal posts; entertaining posts; Sociala medier; digital marknadsföring; innehållsmarknadsföring; konsumenter; skapa värde; varumärkestillit; varumärkeslojalitet; informerande inlägg; personliga inlägg och underhållande inlägg;

  Sammanfattning : How and what companies publishes on social media have become more important. Different types of post generate different type of effects and if companies want to create brand loyalty and brand trust they must take this in consideration. LÄS MER

 2. 2. Fansidans framgång En kvalitativ studie av företags kommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Anglert; Daniella Pettersson; Birgitta Sjölund; [2013-09-20]
  Nyckelord :sociala medier; Facebook; fansida; relationsmarknadsföring; word-of-mouth; framgång;

  Sammanfattning : Titel: Fansidans framgång – En kvalitativ studie av företags kommunikation på FacebookFörfattare: Lina Anglert, Daniella Pettersson och Birgitta SjölundUppdragsgivare: Start Communication och More PRKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för medier, journalistikoch kommunikation, Göteborgs universitetTermin: Vårterminen 2013Handledare: Orla VigsøSidantal: 64Syfte: Syftet med vår studie är att, ur ett kommunikationsperspektiv, beskriva vad företag som bedömsvara framgångsrika på sociala medier gör på Facebook.Metod: Kvalitativ textanalysMaterial: Fem inlägg vardera, med tillhörande kommentarer, hämtade från åtta företags fansidor påFacebook. LÄS MER

 3. 3. Facebook – en plats för en ilsken mobb med ett meddelande att sprida : en textanalytisk undersökning av hur ett företag bemöter negativ kritik på Facebook

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Victoria Ringius; [2012]
  Nyckelord :Facebook; systemic-functional grammar; identity formation; complaints; word-of mouse; Facebook; systemisk-funktionell grammatik; identitetsskapande; klagomålshantering; word-of-mouse;

  Sammanfattning : Sociala medier innebär både stora hot och möjligheter för de företag som väljer att använda detta som en kommunikationskanal. Sociala medier skapar en plats och ett tillfälle för företag att komma närmare kunderna och genom att göra detta kan företagens intäkter ökas, kostnaderna kan minska och kundkontakten kan bli mer effektiv. LÄS MER