Sökning: "entertaining posts"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden entertaining posts.

 1. 1. Innehållet räknas : När marknadsföring skapar varumärkestillit och varumärkeslojalitet

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Albin Bergh; [2019]
  Nyckelord :Social media; digital marketing; content marketing; consumers; value creation; brand trust; brand loyalty; informative posts; personal posts; entertaining posts; Sociala medier; digital marknadsföring; innehållsmarknadsföring; konsumenter; skapa värde; varumärkestillit; varumärkeslojalitet; informerande inlägg; personliga inlägg och underhållande inlägg;

  Sammanfattning : How and what companies publishes on social media have become more important. Different types of post generate different type of effects and if companies want to create brand loyalty and brand trust they must take this in consideration. LÄS MER

 2. 2. Stop being so informative! : A quantitative study on social media content and consumer engagement

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alena Postnikova; Mathilda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social media content; levels of engagement; social media platforms;

  Sammanfattning : Purpose: Considering previous research on consumers’ social media engagement, content types and social media platforms, the purpose of this research was to explain the relationship between social media content types employed by brands and levels of consumers’ engagement. This since brands nowadays turn more towards branded content rather than advertising and several scholars expressing an urge for explaining an assumed relationship. LÄS MER

 3. 3. Popularity of Brand Posts on Sina Weibo: A Correlation Analysis of the Influential Factors on Tuborg’s Brand Community

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Weixian Wu; [2016]
  Nyckelord :Social media; Social networking sites; Marketing communications; Relationship marketing; China; Tuborg; Green Fest; Weibo;

  Sammanfattning : Social media continues to serve as vehicles for fostering relationships with customers. One specific way to implement this is to create and operate brand fan communities on social networking sites. Brands can place posts (including videos, messages, quizzes, information, and other material) in these brand communities. LÄS MER

 4. 4. Är vi vänner på Facebook? : En fallstudie om en icke-vinstdrivande organisations relationsbyggande på Facebook

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Andersson; Erika Karlsson; [2016]
  Nyckelord :not-for-profit organizations; relationship-building; engagement; dialogue; Friends; Facebook; icke-vinstdrivande organisationer; relationsskapande; engagemang; dialog; Friends; Facebook
;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit en stor del av människors vardag och ger därmed en stor möjlighet för organisationer och företag att nå ut till fler människor. Trots att organisationer har haft några år på sig att hitta strategier anpassade till just sociala medier så är det fortfarande många som ser det som ytterligare en kanal till att endast informera och marknadsföra istället för att använda det till att skapa relationer med publiken. LÄS MER

 5. 5. Att klicka eller inte klicka : “Klickjournalistikens” framväxt och människors motiv till att dela och gilla nyheter på sociala medier. En undersökning av Aftonbladet och Dagens Nyheters Facebook-inlägg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jasmine Sowoud; [2016]
  Nyckelord :klickjournalistik; digitala kulturer; media; dagens nyheter; aftonbladet; clickbait; kommunikation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på den nya termen ”klickjournalistik” och Facebook-inlägg publicerade av Dagens Nyheter samt Aftonbladet. Studien analyserar populära inlägg publicerade utav de två tidningarna och jämför likheter och skillnader mellan dem med referenser till teorier inom bl.a. masskommunikation. LÄS MER