Sökning: "kognitiva funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden kognitiva funktionshinder.

 1. 1. Effekten av arbetsterapeuters åtgärder för patienter med schizofrenisjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sakeneh Gholizadeh Khoshdel; [2020]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; schizofreni; interventioner; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Abstrakt Schizofreni är den vanligaste diagnosen bland alla psykossjukdomar och är en av de tio mest funktionshindrande sjukdomarna i världen. Individer med schizofreni har ofta funktionshinder så som kontaktskygghet och en benägenhet att isolera sig i sin egen värld. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av funktionsnedsättning efter stroke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nicklas Hansson; Christian Lundell-Bauhn; [2020]
  Nyckelord :stroke; Funktionsnedsättning; Autonomi; Coping; Rehabilitering; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke har så hög prevalens i Sverige att det klassas som en folksjukdom. Följderna kan innebära kognitiva och fysiska funktionshinder och det blir även en omställning i livet för de drabbade. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet på allmänna platser för personer med kognitiv funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Patricia Kirkhorn; [2020]
  Nyckelord :universell utformning; design för alla; kognitiv funktionsnedsättning; tillgänglighet; upplevd tillgänglighet; urban design; plan och bygglagen;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar tillgänglighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning på allmänna platser utifrån universell utformning och de lagar och rekommendationer kring tillgänglighet som finns, främst Plan- och bygglagen. Utifrån en platsanalys på Bantorget i Lund undersöks och diskuteras tillgänglighet på allmänna platser. LÄS MER

 4. 4. Day Master - Redesigning a planning board for people with cognitive disorder

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mattias Bygge; Sofie Strand; [2019]
  Nyckelord :Cognitive impairment; disability; neuropsychological disorder; medical device; memory aid; assistive technology; user-centered design; user studies; product development; iterative design; Kognitiv funktionsnedsättning; funktionshinder; tidshjälpmedel; minneshjälpmedel; NPF; välfärdsteknologi; HCD; användarstudier; produktutveckling; iterativ design;

  Sammanfattning : In assistive technology, there are mainly two different users that needs to be taken into account when developing products. The first, and most important, is the end-user who requires the product in order to function and live a normal life. LÄS MER

 5. 5. Day Master - Redesigning a planning board for people with cognitive disorder.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MATTIAS BYGGE; SOFIE STRAND; [2019]
  Nyckelord :Cognitive impairment; disability; neuropsychological disorder; medical device; memory aid; assistive technology; user-centered design; user studies; product development; iterative design.; Kognitiv funktionsnedsättning; funktionshinder; tidshjälpmedel; minneshjälpmedel; NPF; välfärdsteknologi; HCD; användarstudier; produktutveckling; iterativ design.;

  Sammanfattning : In assistive technology, there are mainly two different users that needs to be taken into account when developing products. The first, and most important, is the end-user who requires the product in order to function and live a normal life. LÄS MER