Sökning: "konkretisera"

Visar resultat 1 - 5 av 512 uppsatser innehållade ordet konkretisera.

 1. 1. Den förväntade nyttan av att inte följa rekommendationer : En tvärsnittsanalys av individens efterlevnad av de allmänna råden och rekommendationerna under COVID-19 pandemin i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Thor Sandberg; Rebecka Svensson; [2021]
  Nyckelord :compliance; expected utility theory; COVID-19;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate which groups of individuals are less likely to follow the authorities’ recommendations during the COVID-19 pandemic in Sweden. The thesis aims to explain the decision-making of these individuals during a pandemic based on the theory of Expected Utility. LÄS MER

 2. 2. Idrottslärarens utmaningar för att arbeta kompenserande för elever inom Autismspektrumtillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Truls Brorsson; Hansson Fredrik; [2021]
  Nyckelord :Anpassningar; Autismspektrumtillstånd; AST; Idrott och hälsa; Kompenserande; Tid;

  Sammanfattning : Vårt arbete utgår ifrån ett tredelat syfte. Det första syftet med vår studie är att undersöka vilka kompenserande hjälpmedel eller anpassningar som används av lärare inom ämnet idrott och hälsa för att kompensera eventuellt behov hos elever med AST-diagnos. LÄS MER

 3. 3. Hjälpa eller stjälpa? : En jämförelse av bilders funktion i matematikläroböcker med ursprung i olika länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Ahlberg; Emma Engberg; [2021]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; läroböcker; multimodalitet; teckensystem; bild;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes olika bilders funktion i två läroboksserier för årskurs 2 och 3 med ursprung i olika länder. Den ena läroboksserien grundar sig i en svensk matematiktradition och den andra i singaporiansk. LÄS MER

 4. 4. Hur beskrivs religiösa respektive politiska terrorgrupper i massmedia? - En jämförelse mellan PKK-kurdistan och IS

  L1-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Stina Wisell; [2021]
  Nyckelord :Terrorism; Media; IS; PKK; terrorism motiv; framing-theory; terrororganisation; islamiska staten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media har en väldigt central roll i hur befolkningen uppfattar olika händelser i omvärlden. Terrorism är baserad på rädsla och oförutsägbarhe​t. Detta skapar en nyfikenhet och fascination om hur dessa grupper fungerar. Denna studie innehåller en komparativ analys mellan hur media beskriver terrororganisationerna IS och PKK. LÄS MER

 5. 5. Idrott och hälsa på distans : en kvalitativ studie om lärares upplevelser av distansundervisning i idrott och hälsa under coronapandemin våren 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Matilda Vilmar; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning; idrott och hälsa; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med den föreliggande studien är att undersöka hur lärare på gymnasiet har upplevt distansundervisningen i idrott och hälsa under coronapandemin våren 2020. Följande frågeställningar behandlas i studien: 1. Hur beskriver lärarna att deras distansundervisning i idrott och hälsa ser ut? 2. LÄS MER