Sökning: "kvalitativ deskriptiv studie"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade orden kvalitativ deskriptiv studie.

 1. 1. Patienters upplevelser av sin nattsömn på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Tiquet; Veronica Vallenbert; [2020-11-19]
  Nyckelord :patient; upplevelse; nattsömn; intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Background: Sleep is a basic human need and essential for recovery for the critically illpatient. Patients cared for in the ICU often suffer from lack of sleep or abnormal sleep.Disturbed sleep can get several negative effects short term and long term. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och erfarenheter från ledare av föräldraskapsstödsprogrammet Trygghetscirkeln : En kvalitativ studie utförd i en medelstor kommun i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Pernilla Jansson; [2020]
  Nyckelord :Circle of Security; COS-P; Intervention program; Leaders; evaluation; Trygghetscirkeln; COS-P; Interventionsprogram; Ledare; Utvärdering;

  Sammanfattning : Background: Circle of Security - Parenting (COS-P) is a parenting support program that´s has establish all over the world. COS-P is an intervention program that is based on the attachment theory and focuses on strengthening the connection between parent and child. LÄS MER

 3. 3. Hur kan content marketing bidra till hållbar konsumtion? : En kvantitativ studie om konsumtion av vegetariska produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Lindgren; Rasmus Ramström; [2020]
  Nyckelord :content marketing; hållbar konsumtion; vegetariskt;

  Sammanfattning : Titel: Hur kan content marketing bidra till hållbar konsumtion?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Marcus Lindgren och Rasmus Ramström   Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi   Datum: 2020 - Juni   Syfte: Syftet är att utifrån konsumentens perspektiv undersöka vilken utformning av content marketing som leder till hållbar konsumtion.    Metod: Metoden som används i detta arbete är en kvantitativ studie genomförd med en webbaserad enkätundersökning som spreds via sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Kris och riskperceptioner : Och dess socialpsykologiska effekter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Carl Larsson; [2020]
  Nyckelord :Risk; kris; alienation; vertikal tillit; fortunistiska attityder;

  Sammanfattning : Med framväxten av det moderna samhället och dess teknologiska, organisatoriska och sociala komplexitet följer nya typer av risker och kriser. Det kan vara vardagsnära och personliga risker så som olyckor eller andra negativa händelser i den omedelbara närheten. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av för tidigt födda barns magbesvär och stöd som gavs efter utskrivning från neonatalavdelning : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Åslund; Katrin Färnlöf; [2020]
  Nyckelord :gastrointestinal problems; nurses; parents; paediatric health care; premature; support; barnhälsovård; föräldrar; mag-tarmbesvär; prematur; sjuksköterskor; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett för tidigt fött barns tarmar och matsmältningsapparat är inte färdigutvecklade och de kan drabbas i större utsträckning av mag-tarmproblem. Att vårdpersonal har kunskap om upplevelser och stöd kring för tidigt födda barns magbesvär är viktigt. LÄS MER